Više

  Poziv za 43. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-455/16
  Orašje,20.09.2016.g.

  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 47. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  4. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zdravstvenim ustanovama Županije Posavske
  6. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – uređenje parka ispred športsko-kulturnog centra Orašje
  7. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku za zaključivanje ugovora o djelu
  9. Prijedlog zaključka ( ugovori o djelu za rujan)
  Materijali će Vam biti proslijeđeni na službene e-mail adrese,
  Sjednica Vlade će se održati dana 21.09.2016.godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade
  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti