Više

  Poziv za 44. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-409/16
  Orašje, 05.09.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/08 i 10/10), sazivam 44. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 43. sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,
  2. Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019. godine,
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
  4. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
  5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje,
  6. Prijedlog odluke o opisu posla i uvjetima koje moraju ispunjavati stručni suradnik za analitičke poslove i viši referent za pitanja raseljenih lica u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske,
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske,
  10. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 2000.-2003. godine,
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime troškova kotizacije natjecanja,
  13. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacije u Proračun Županije Posavske za 2016. godinu,
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu financija,
  15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu,
  17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske,
  18. Odgovor na zastupničko pitanje (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike),
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica za popunu upražnjenih radnih mjesta,
  20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
  21. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu,
  22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za provođenje postupka javne nabave roba,
  23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na provedbu postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
  24. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske.
  Materijali pod točkama 2., 3. i 4. bit će Vam proslijeđeni e-mailom.

  Sjednica Vlade će se održati dana 06.09.2016.godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti