Poziv za 44. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-409/16
Orašje, 05.09.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/08 i 10/10), sazivam 44. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 43. sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,
2. Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019. godine,
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
4. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje,
6. Prijedlog odluke o opisu posla i uvjetima koje moraju ispunjavati stručni suradnik za analitičke poslove i viši referent za pitanja raseljenih lica u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske,
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske,
10. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 2000.-2003. godine,
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime troškova kotizacije natjecanja,
13. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacije u Proračun Županije Posavske za 2016. godinu,
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu financija,
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu,
17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske,
18. Odgovor na zastupničko pitanje (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike),
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica za popunu upražnjenih radnih mjesta,
20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
21. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu,
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za provođenje postupka javne nabave roba,
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na provedbu postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
24. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske.
Materijali pod točkama 2., 3. i 4. bit će Vam proslijeđeni e-mailom.

Sjednica Vlade će se održati dana 06.09.2016.godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti