Poziv za 46. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-449/16
Orašje, 15.09.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/08 i 10/10), sazivam 46. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016. – 2019. godine,
2. Nacrt zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama,
3. Prednacrt zakona o doplatku za djecu,
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske,
6. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske.
Materijali pod rednim brojevima 1.-3. biti će Vam proslijeđeni na službene e-mail adrese, dok će materijali pod rednim brojevima 4. i 5. biti uručeni neposredno prije održavanja sjednice.
Sjednica Vlade će se održati dana 15.09.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti