Poziv za 47. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-455/16
Orašje,20.09.2016.g.

Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 47. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zdravstvenim ustanovama Županije Posavske
7. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – uređenje parka ispred športsko-kulturnog centra Orašje
8. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku za zaključivanje ugovora o djelu
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
Materijali će Vam biti proslijeđeni na službene e-mail adrese,
Sjednica Vlade će se održati dana 21.09.2016.godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti