Poziv za 49. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-496/16
Orašje, 12.10.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 49. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 48. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“
2. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta u KO Donji Svilaj od km 2+542,16 do km 2+792,78
4. Prijedlog odluke o načinu imenovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe
5. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavska
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
7. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske
8. Odgovor na zastupničko pitanje
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva branitelja Županije Posavske
11. Prijedlog akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016-2019.
Sjednica Vlade će se održati dana 13.10.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti