Poziv za 5 sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-245/15
Orašje, 11.05.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam  5. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.Elaborat o procijenjenoj šteti od poplava u svibnju 2014.godini na području Županije Posavske

Sjednica Vlade će se održati dana 11.05.2015.godine (ponedjeljak) sa početkom u 15,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                         Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti