Poziv za 50. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-513/16
Orašje, 24.10.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 50. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu
2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2016./2017.godine
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite za nabavku obrtnih sredstava
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava novootvorenim obrtima
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda
9. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Županijske bolnice Orašje
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godine
11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
14. Prijedlog zaključka
15. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ankica Filipović)
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ruža Majić)
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
19. Prijedlog zaključka o dobivanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
20. Odgovori na zastupnička pitanja
Sjednica Vlade će se održati dana 27.10.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade
_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti