Više

  Poziv za 50. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-513/16
  Orašje, 24.10.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u skladu s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 50. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2016./2017.godine
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite za nabavku obrtnih sredstava
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava novootvorenim obrtima
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije
  8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda
  9. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Županijske bolnice Orašje
  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godine
  11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  14. Prijedlog zaključka
  15. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ankica Filipović)
  17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ruža Majić)
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  19. Prijedlog zaključka o dobivanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  20. Odgovori na zastupnička pitanja
  Sjednica Vlade će se održati dana 27.10.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade
  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti