Više

  Poziv za 54. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-590/16
  Orašje, 05.12.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/08 i 10/10), sazivam 54. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 53. sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:

  Dnevni red
  1. Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Nacrt proračuna Županije Posavske za 2017. godinu
  3. Prednacrt zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
  4. Prednacrt zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske,
  5. Prijedlog odluke o prihvaćanju ostavke na mjesto člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru,
  6. Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru,
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
  8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2016./2017. godine,
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti,
  11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava,
  12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o financiranju upošljavanja novouposlenih osoba,
  13. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godine,
  14. Prijedlog odluke o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2016./2017. godinu,
  15. Prijedlog kriterija za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2016./2017. godini,
  16. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz područja obrazovanja u Županiji Posavskoj,
  17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju,
  18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na produživanje volonterskog rada,
  19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite Orašje za popunu upražnjenih radnih mjesta,
  20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministrici financija za donošenje rješenja o visini naknade,
  22. Odgovori na zastupnička pitanja (Vlada Županije Posavske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okolišai Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa).
  23. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanjau Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Gant za razvoj poduzetništva i obrta“
  24. Prijedlog odluke o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2016.godinu
  25. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za donošenje rješenja o visini nakande
  27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske za zaključivanje ugovora o djelu

  Materijali pod rednim brojevima 1.,2., 3., i 4. biti će Vam proslijeđeni na službene e-mail adrese.

  Sjednica Vlade će se održati dana 07.12.2016.godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti