Više

  Poziv za 55. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-616/16
  Orašje, 13.12.2016.g.

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 55. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 54. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za financiranje projekata zaštite okoliša u Županiji Posavskoj
  5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća
  6. Prijedlog rješenja o visini naknade za rad Povjerenstva za provedbu postupka prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i zaštite okoliša na rješenje o visini nakande
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Šefu Zajedničke službe na donošenje rješenja o visini naknade
  9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine
  10. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacijskog tijela za odgovor na upitnike Europske komisije

  Sjednica Vlade će se održati dana 14.12.2016.godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti