Poziv za 57. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-664/16
Orašje, 27.12.2016.g.

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 57. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 55. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih progarama i aktivnosti
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti i izrade nastavnih planova i programa
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2016./2017.godine
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

Sjednica Vlade će se održati dana 27.12.2016.godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti