Više

  Poziv za 57. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-664/16
  Orašje, 27.12.2016.g.

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 57. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 55. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih progarama i aktivnosti
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti i izrade nastavnih planova i programa
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2016./2017.godine
  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
  16. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

  Sjednica Vlade će se održati dana 27.12.2016.godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti