Poziv za 58. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-685/16
Orašje, 30.12.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 58. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zadravstveno osiguranje
2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Županiji Posavskoj
3. Prijedlog zaključka
4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru
6. Prijedlog zaključka
7. Prijedlog zaključka
8. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu branitelja Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništva i obrta
11. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o projektu stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
13. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske
14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje rješenja o visini naknade
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
18. Prijedlog zaključka za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ministrici financija na Rješenje o visini naknade za rad u Povjerenstvima za javne nabavke u Ministarstvu financija Županije Posvske
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vlade za donošenje rješenja o visini naknade
21. Prijedlog zaključka o predlaganju člana savjeta za strane investitore u Federaciji Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog zaključka
23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske potpore majkama koje su tijekom 2016.godine rodile dijete
24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Centrima za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj
25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske
28. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske ( Franjevački samostan Kreševo)
30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu branitelja za zaključivanje ugovora o djelu
31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za zaključivanje ugovora o djelu
32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
33. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti
34. Prijdlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
35. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske
36. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
37. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke oodobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
38. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
39. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske
40. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
41. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
42. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
43. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
44. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja
45. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj
46. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

Sjednica Vlade će se održati dana 30.12.2016.godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti