Više

  Poziv za 58. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-685/16
  Orašje, 30.12.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 58. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:
  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zadravstveno osiguranje
  2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Županiji Posavskoj
  3. Prijedlog zaključka
  4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru
  6. Prijedlog zaključka
  7. Prijedlog zaključka
  8. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu branitelja Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništva i obrta
  11. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o projektu stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
  13. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske
  14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
  15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje rješenja o visini naknade
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
  18. Prijedlog zaključka za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ministrici financija na Rješenje o visini naknade za rad u Povjerenstvima za javne nabavke u Ministarstvu financija Županije Posvske
  20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vlade za donošenje rješenja o visini naknade
  21. Prijedlog zaključka o predlaganju člana savjeta za strane investitore u Federaciji Bosne i Hercegovine
  22. Prijedlog zaključka
  23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske potpore majkama koje su tijekom 2016.godine rodile dijete
  24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Centrima za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj
  25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
  26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske
  28. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske ( Franjevački samostan Kreševo)
  30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu branitelja za zaključivanje ugovora o djelu
  31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za zaključivanje ugovora o djelu
  32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  33. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti
  34. Prijdlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  35. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske
  36. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  37. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke oodobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  38. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
  39. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske
  40. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
  41. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  42. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  43. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  44. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja
  45. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj
  46. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

  Sjednica Vlade će se održati dana 30.12.2016.godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti