Poziv za 6 sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-248/15
Orašje, 27.04.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 4. i 5. sjednice, sazivam  6. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
4. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2014./2015.godine
5. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu radio postajama sa područja Županije Posavske
6. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju kulturno-športskih programa i aktivnosti
7. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za sufinancioranje doktorskog studija
8.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Pravnim fakulteom)
9.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti)
10.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Filozofskim fakultetom)
11.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Ekonomskim fkaultetom)
12. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu Orašje za zključenje ugovorao djelu sa Marom Jurić
13.Zahtjev za davanje suglasnosti Kantonalnom  sudu u Odžaku za zključenje ugovora o djelu sa Elvirom Porobić
14.Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zključenje ugovor ao djelu sa Anicom Cvitković
15. Zahtjev za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u OŠ Orašje (spremačica)

Sjednica Vlade će se održati dana 18.05.2015.godine (ponedjeljak) sa početkom u 13,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti