Više

  Poziv za 6 sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-248/15
  Orašje, 27.04.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 4. i 5. sjednice, sazivam  6. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  3. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
  4. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2014./2015.godine
  5. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu radio postajama sa područja Županije Posavske
  6. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju kulturno-športskih programa i aktivnosti
  7. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu za sufinancioranje doktorskog studija
  8.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Pravnim fakulteom)
  9.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti)
  10.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Filozofskim fakultetom)
  11.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Ekonomskim fkaultetom)
  12. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu Orašje za zključenje ugovorao djelu sa Marom Jurić
  13.Zahtjev za davanje suglasnosti Kantonalnom  sudu u Odžaku za zključenje ugovora o djelu sa Elvirom Porobić
  14.Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zključenje ugovor ao djelu sa Anicom Cvitković
  15. Zahtjev za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u OŠ Orašje (spremačica)

  Sjednica Vlade će se održati dana 18.05.2015.godine (ponedjeljak) sa početkom u 13,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti