Poziv za 60. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-26/17
Orašje, 02.02.2017.g.

 

 

Na temelju članka 6.(1) Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 60. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 58. i 59. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

 

 

Dnevni   red

 

 1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
 2. Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
 6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
 7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
 8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
 9. Prijedlog zaključka o davanju   suglasnosti
 10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
 11. Odgovori na poslaničko pitanje
 12. Odgovori na zastupnička pitanja

 

Sjednica Vlade će se održati dana 06.02.2017.godine (ponedjeljak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

 

 

             Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti