Više

  Poziv za 61. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-47/17
  Orašje, 14.02.2017.godine

   

   

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 61. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

   

  Dnevni   red

   

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu političkim strankama
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora
  5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske
  6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka javne nabave roba i radova
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za prijem u radni odnos policijskih službenika
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
  11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u Županiji Posavskoj

   

  Materijali pod rednim brojevima 4., 5. i 11. bit će Vam proslijeđeni na službene e-mail adrese.

   

  Sjednica Vlade će se održati dana 16.02.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

   

   

   

  Predsjednik Vlade

   _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti