Poziv za 61. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-47/17
Orašje, 14.02.2017.godine

 

 

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 61. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

 

Dnevni   red

 

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske
 2. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu političkim strankama
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora
 5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske
 6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
 7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka javne nabave roba i radova
 8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za prijem u radni odnos policijskih službenika
 9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja
 10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
 11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u Županiji Posavskoj

 

Materijali pod rednim brojevima 4., 5. i 11. bit će Vam proslijeđeni na službene e-mail adrese.

 

Sjednica Vlade će se održati dana 16.02.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

 

 

 

Predsjednik Vlade

 _________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti