Više

  Poziv za 7 sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-276/15
  Orašje, 22.05.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 6. sjednice, sazivam  7. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.Prijedlog rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.
  2.Prijedlog rješenja o imenovnaju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  3.Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija

  Sjednica Vlade će se održati dana 22.05.2015.godine (petak) sa početkom u 10,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                          Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti