Poziv za 8 sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-286/15
Orašje, 27.05.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 7. sjednice, sazivam  8. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d 

1.Program rada Vlade Županije Posavske za 2015.godinu.
2.Prijedlog pravilnika o načinu izdavanja i izgledu službene iskaznice predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vlade Županije Posavske
3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2014./2015.godine
4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
5. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
6. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog  dana na području Županije Posavske
7. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za svibanj)
8. Odgovori na zastupnička pitanja

Sjednica Vlade će se održati dana 28.05.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti