Više

  Poziv za 8 sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-286/15
  Orašje, 27.05.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 7. sjednice, sazivam  8. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.Program rada Vlade Županije Posavske za 2015.godinu.
  2.Prijedlog pravilnika o načinu izdavanja i izgledu službene iskaznice predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vlade Županije Posavske
  3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2014./2015.godine
  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  5. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  6. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog  dana na području Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za svibanj)
  8. Odgovori na zastupnička pitanja

  Sjednica Vlade će se održati dana 28.05.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 14,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti