Više

  Poziv za 9 sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-298/15
  Orašje, 09.06.2015.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 8. sjednice, sazivam  9. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i   r e d 

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  2. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu  na ime ispunjenja ugovorenih obvez prema visokoškolskim ustanovama
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2015.godine
  4. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2015.godine
  5. Zahtjev za davanje suglasnosti za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za svibanj 2015.godine

  Sjednica Vlade će se održati dana 12.06.2015.godine (petak) sa početkom u 09,00,sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

                                                                                                            Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti