Više

  Predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić o Programu mjera štednje i odgovornom trošenju javnog novca

  Najčitanije

  Na sjednici Vlade Županije Posavske ( 23.09), održanoj uz predsjedanje Marijana Klaića, Vlada Županije Posavske donijela je Program mjera štednje. Tim je povodom Predsjednik Vlade Klaić detaljnije za javnost pojasnio usvojeni dokument.

  -Svjesni težine situacije u kojoj živimo i ukupnog stanja u kojem se nalazi Županija Posavska i sve njezine institucije, moramo biti jedinstveni u pristupu realizacije mjera u pravcu odgovornog ponašanja prema onome što nam je realno na raspolaganju. Pored lokalnih problema u našoj Županiji, prisutan je teret svih negativnih kretanja svjetske ekonomske krize i svih pojava koje je ona globalno donijela. Odgovornost je prvenstveno pred javnim institucijama naše Županije a onda i pred svima nama  da svako u djelokrugu svojih ovlasti doprinese rješavanju problema i poboljšanju uvjeta življenja na prostoru Županije Posavske. Zato Vlada Županije Posavske, kao dio odgovora na stvarno stanje stvari, najavljuje sveobuhvatan Program mjera štednje u cilju podizanja odgovornosti u trošenju javnoga novca.

  Prema riječima predsjednika Vlade, Marijana Klaića, Vlada je odlučna provoditi odgovornu politiku javne potrošnje sa čvrstim proračunskim ograničenjima. Vlada planira uvesti kontrolu potrošnje svih javnih sredstava uvođenjem stalnih internih kontrola, te uskladiti potrošnju sa raspoloživim prihodima i stvarnim potrebama svih proračunskih i izvan proračunskih korisnika. Vlada će na svaki mogući način ograniči ili odgoditi donošenje propisa koji nisu nužni, a iziskuju nepotrebne izdatke u ovome trenutku. Odlučni smo i krećemo sa jedinstvenom politikom plaća, kojom će se najprije preispitati visine svih plaća javnom sektoru. To znači da više neće biti različitih kriterija za utvrđivanje plaća nego jedinstven, pravedan i transparentan sistem po kojem će se točno znati kome pripada kolika plaća, za koju vrstu posla i sa kojim stupnjem stručne spreme. Na taj način neće biti osnova za nepotrebne sudske sporove, narušene međuljudske odnose zbog razlika u obračunu plaća i njihovom dodjeljivanju, te će se točno moći upravljati ukupnim sustavom plaća javnog sektora, izdacima za tu namjenu kao i o vrstama svih prava iz radnog odnosa koja trebaju jednako pripadati svima.

  Dok se budu provodile mjere Programa štednje, neće se vršiti izmjene sistematizacija kojima će se povećavati broj zaposlenika, a prijem novih zaposlenika, kao i pripravnika i volontera u cjelokupnom javnom sektoru ne može se vršiti bez odobrenja Vlade i nadležnih tijela. Uvode se restrikcije u oblasti isplata svih vrsta naknada, korištenje službenih vozila, materijalnih i troškova reprezentacije, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija i svih događaja na teret javnih sredstava. U tijeku je izrada plana mjera koji će osigurati krajnje odgovorno trošenje svake proračunske i izvan proračunske marke u Županiji Posavskoj.
  O mjerama ćemo detaljno upoznati sve ravnatelje javnih ustanova i županijskih Zavoda u kojima je zaposlen najveći broj korisnika javnih sredstava u Županiji Posavskoj, a kojih je sveukupno  preko 1.500 osoba u našoj Županiji. Pristupiti ćemo revizijama u svim oblastima i tražiti nove načine ponašanja. Kada utvrdimo da negdje postoje manipulacije sigurno ćemo poduzeti odgovarajuće mjere kojima ćemo onemogućiti takvo ponašanje, istaknuo je predsjednik Vlade Marijan Klaić, koji je također pozvao i sve općine u Županiji Posavskoj, da skupa sa svojim javnim ustanovama i poduzećima kojima su oni osnivači, slijede put Programa mjera štednje kojeg će odgovorno provoditi Vlada Županija Posavska.

   

  Orašje, 08.10.2015 godine

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti