Više

  Predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić o radovima na riječnim i ljetnim nasipima i rekonstrukciji kanalske mreže

  Najčitanije

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić u izjavi za javnost pojasnio je aktualne projekte vezano za riječne i ljetne nasipe, te rekonstrukciju kanalske mreže:
  -Neposredno nakon  poplava visokih voda rijeke Save i rijeke Bosne u svibnju 2014. g. Vlada Županije Posavske je poduzela niz koraka koji u budućnosti  trebaju rezultirati smanjenju rizika od nastanka novih poplava u Posavini.  Od nadležnih federalnih institucija smo zahtijevali hitnu sanaciju oštećenja nasipa na mjestima gdje je poplavni val porušio nasip, u Prudu i Kopanicama, zatim hitnu rekonstrukciju savskih obrambenih nasipa na svim dionicama kod kojih visina nasipa nije sukladna propisanim normama, a to je visina stogodišnje vode sa nadvišenjem od 120 cm, izmjenu propisa koji se odnose na postupke ugovaranja i kriterije kod izbora pravnih subjekata koji su nositelji  aktivnosti u slučaju obrane od visokih voda rijeke Save i rijeke Bosne i izgradnju novog centra obrane od poplava u Orašju jer je stari porušen u Domovinskom ratu.

  Jedan dio tih aktivnosti je realiziran. Agencija za vodno područje rijeke Save koja upravlja vodotocima prve kategorije je izvršila sanaciju porušenih dionica savskog nasipa u Prudu i Kopanicama, a tijekom 2015. i 2016. godine izvršena je rekonstrukcija savskog obrambenog nasipa na najugroženijim dionicama. Radi se o dionicama u Prudu (općina Odžak) u duljini 3 km i u Tursinovcu (općina Domaljevac-Šamac) u duljini od 3,20 km. Na prostoru Županije Posavske preostaje rekonstruirati još 16 km nasipa uz vodotoke prve kategorije. Očekujemo da će do kraja ove godine u organizaciji AVP, započeti aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije savskog nasipa u Kopanicama (općina Orašje) u duljini od 5,5 km i izgradnji  centra obrane od poplava u Orašju za koje su kompletirane tehničke dokumentacije i pribavljene odgovarajuće dozvole za građenje.

  U cilju zaštite obradivih poljoprivrednih površina u inundacijiskom prostoru  rijeke Save, Vlada Županije Posavske do kraja listopada 2016. godine završava rekonstrukciju svih ljetnih nasipa, a koji se nalaze na prostoru općine Orašje i općine Domaljevac-Šamac. Rekonstrukcijom navedenih nasipa biti će zaštićeno 1200 ha kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta.  Nasipi su rekonstruirani na visinu, dvadesetogodišnjih visokih voda rijeke Save. Rekonstruirani su nasipi u Basutskoj u dužini od 8,60 km, u Domaljevcu 5,80 km i u Baziku 7,90 km. Zbog opasnosti od minskoeksplozivnih sredstava ostao je za rekonstrukciju još samo ljetni nasip u Kopanicama u dužini od 3,50 km. Rekonstrukcija ljetnog nasipa u Basutskoj (općina Orašje) rađena je u etapama i trajala je četiri godine, dok su preostala dva ljetna nasipa rađena u dvije etape, u posljednje dvije godine. Radovi su financirani zajedničkim sredstvima Vlade Županije Posavske, UNDP-a i sredstvima CRS-a. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 2.090.000, 00 KM. Od toga je Vlada Županije Posavske uložila u rekonstrukciju 950.000,00 KM, UNDP 480.000,00 KM, a  CRS 660.000,00  KM. Očekujemo da institucije koje se bave razminiranjem prostora očiste prostor neposredno uz ljetni nasip  Kopanice, kako bi bio rekonstruiran u dogledno vrijeme.

  U cilju regulacije unutarnjih, oborinskih voda i zaštita od njihovog šetnog djelovanja, Vlada Županije Posavske, nakon pet godina kontinuiranog financiranja vlastitim sredstvima, privodi kraju rekonstrukciju glavne kanalske mreže. Ukupna duljina rekonstruiranih Glavnih kanala je cca 50 km. Oborinske vode kanalima prvog, drugog i trećeg reda slijevaju se u glavnu kanalsku mrežu, a odatle preko četiri crpne stanice prebacuju se u korito rijeke Save. U hidro melioracijskom slivu Objeda (općina Orašje), prije rata započeta je izgradnja pete crpne stanice, CS Vidovice. Polovina investicije, koja obuhvaća izgradnju razdjelnog kanala, izljevnog kanala, gravitacijskog ispusta kao i temelja nove crpne stanice je završena, ali objekt nije u potpunosti završen i stavljen u funkciju. Očekujemo u slijedećoj godini, da Agencija za vodno područje rijeke Save, u čijoj je nadležnosti navedeni objekt, pristupi dovršetku svih radova na navedenoj građevini i time poboljša regulaciju unutarnjih voda u slivu Objede. Vrijednost radova za dovršetak CS Vidovice je oko 1,5 milijuna KM, izjavio je predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti