Više

  Predsjednik Vlade ŽP Topić potpisao energetsku povelju

  Najčitanije

  U sklopu USAID Projekta asistencije energetskom sektoru (USAID EPA) danas (15.12.2021. godine) u Sarajevu je održana konferenciji pod nazivom: „Zelena energija građanima“. Konferenciju je otvorila direktorica Misije USAID BiH Courtney Chubb, a prisustvovali su predstavnici federalnih i županijskih institucija, kao i predstavnici međunarodne zajednice.

  Energetsku povelju je potpisao predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić zajedno s Federalnim ministrom energije rudarstva i industrije Nerminom Džindićem, Federalnom ministricom okoliša i turizma Editom Đapo, predsjedavajućim Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Mirsadom Zaimovićem i Tomislavom Martinovićem i premijerima ostalih županija.

  Razgovaralo se o reformama koje su potrebne u nizu oblasti, korištenju obnovljivih izvora energije i implementaciji mjera energetske efikasnosti u većem obimu, pristupa prirodnom gasu, a sve s ciljem zaštite okoliša i stvaranjem uvjeta građanima da preuzmu aktivnu ulogu u tranziciji energetskog sektora.

  USAID Projekt asistencije energetskom sektoru predstavio je aktivnosti na izradi seta energetskih zakona na federalnom nivou koje su u završnoj fazi, aktivnosti u oblasti prirodnog gasa s naglaskom na alternativni pravac opskrbe, kao i aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna kantonalnih zakona o građenju i koncesijama. Između ostalog, ove promjene će pomoći Federaciji BiH da dobije moderan zakonski okvir, usklađen sa zahtjevima EU, pojednostavit će postupke ishođenja dozvola za male solarne elektrane, uvest će mehanizam podrške za mikro proizvođače kao i mjere energetske efikasnosti za domaćinstva. Poseban naglasak bit će na građanima koji neće biti samo pasivni potrošači energije već će preuzeti aktivnu ulogu u energetskom sektoru pa im je zbog toga potreban moderan i fleksibilan zakonski okvir.

  Nakon potpisivanja povelje održan je sastanak na kojem je detaljnije razgovarano o navedenim aktivnostima i dogovorima za naredne korake.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti