Više

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić o doplatku za djecu

  Najčitanije

  U Vladi Županije Posavske intenzivno se vrše pripreme za nove programe obiteljskih potpora kojima se nastavljaju mjere u korist pomaganja obitelji s djecom, u cilju zaustavljanja negativnih trendova u obliku drastičnog pada nataliteta i sve češćeg iseljavanja mladih obitelji. S tim u svezi, predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić pojašnjava da se razmatraju dva modela po kojima bi se trebao isplaćivati doplatak za djecu.

  -Jedan model je tzv. «univerzalni» model isplate. To je pristup po kojem bi pravo na dječji doplatak ostvarivalo svako dijete čiji roditelji imaju prijavljeno prebivalište na području Županije Posavske, potpuno neovisno o tome da li su zaposleni, kolike su im plaće i ukupni prihodi u kućanstvu, računajući pored plaća i sve druge prihode poput prihoda od samostalnih djelatnosti, najma imovine, honorara, domaćih i inozemnih mirovine itd. Na ovaj način doplatak za djecu ostvarile bi sve osobe koje imaju djecu, bez obzira u kakvim ekonomskim prilikama žive, što je vrlo socijalno neosjetljivo prema onima koji nemaju dovoljno sredstava za podizanje djece u odnosu na one čija djeca imaju sve materijalne predispozicije. Drugim riječima, po ovome bi svi roditelji bez ikakve razlike dobili jednak doplatak za djecu, što znači da bi to bilo i socijalno neosjetljivo i financijski vrlo skupo, te da bi iznos doplatka zbog velikog broja korisnika bio puno manji za svako dijete i da bi dobna granica bila spuštena. Ovdje također moram istaći, da bi ovakav model više pogodovao da veće koristi imaju roditelji koji su već zaposleni sa visokim primanjima i koji već imaju sustav «poreznog odbitka» – kao dijela poreza na dohodak. Mjera poreznih olakšica, koja funkcionira u okviru poreza na dohodak, tako bi dodatno bila u funkciji poreznog «nagrađivanja» za one koji bi ostvarili i univerzalni doplatak za djecu.

  Drugi model je, pojašnjava premijer Klaić, «model kroz utvrđivanje imovinskog cenzusa». Ovaj model je opće prihvaćen u svim zemljama koje imaju doplatak za djecu i bazira se na prethodno utvrđenim prihodima sa kojima raspolaže čitavo kućanstvo i sve osobe koje žive u njemu. Ovim modelom sredstva doplatka za djecu ciljano se usmjeravaju na obitelji sa više djece, nižim primanjima i potiču opću sigurnost obitelji neophodnu za podizanju djece. Ciljane skupine bile bi pogođene većim iznosom doplatka za djecu i sa dužim razdobljem ostvarenja – višom dobnom granicom. Ovaj model je suprotan prvome i omogućava najprije temeljitu provjeru prihoda, bolje ciljane skupine kojima treba usmjeriti potrebna sredstva, veći iznos doplatka po djetetu, duže vrijeme korištenja prava, te sve skupa pravedniju distribuciju javnog novca u korist onih obitelji kojima je pomoć u podizanju djece stvarno potrebna.

  Stabilnost proračuna i socijalni aspekti jednog i drugog modela ne trebam posebno naglašavati što bi značili u masovnoj rastrošnosti jer ne treba zanemariti da se stabilnost izvršenja proračunskih obveza prema braniteljskim pravima, poljoprivrednim proizvođačima, javnim službama i drugim već uvedenim javnim pravima ne smije narušiti uvođenjem doplatka za djecu u Županiji Posavskoj.

  Mišljenja sam, kao i većina stanovnika naše Županije, da su mjere doplatka za djecu od velike važnosti za život ovog prostora, i oko njihovog uvođenja nema nikakve dileme. Ali, način na koji ćemo to napraviti i model po kojem će se ta mjera realizirati ne smiju biti takvi da županija jednako daju i onoj djeci čiji roditelji nemaju dovoljno sredstva za njihovo uzdržavanje i kao i onima koji to imaju dovoljno.

  Na kraju napominjem, da mjere doplatka za djecu većina županija u Federaciji uopće nema, ali mi ćemo ih nastojati uvesti u najskorije vrijeme, ali na onaj način na koji one trebaju postati naša prednost, a ne naša mana, izjavio je predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti