Više

  Predsjetvena priprema tla ozimih žitarica

  Najčitanije

  Prije sjetve ozimih kultura potrebno je obaviti predsjetvenu pripremu tla, odnosno pripremu tla za sjetvu.
  Zadaća predsjetvene pripreme tla je stvaranje povoljnog sjetvenog sloja za polaganje sjemena na zadanu dubinu sjetve i pravilan broj biljaka na jedinici poršine. Površinski sjetveni sloj tla mora biti usitnjen, rastresit i dobre strukture. Samo na taj način se može postići kvalitetna sjetva, a time i ujednačen rast i razvoj biljaka, što je u konačnici preduvjet visokog i kvalitetnog prinosa.

  Preporuča se poljoprivrednim proizvođačima da je predsjetvenu pripremu tla najbolje obaviti kombiniranim oruđima gdje se zajedno sa predsjetvenom pripremom tla obavlja i sjetva. Na ovaj način se smanjuje gaženje tla, a povećava ekonomičnost proizvodnje.
  Ukoliko nisu u mogućnosti obaviti sjetvu sa kombiniranim oruđima, za pripremu tla se koristi sjetvospremač na dobro slegnutim tlima. Ako je tlo zakorovljeno i sabijeno potrebno je prethodno obaviti par prohoda tanjuračom ili drljačom.
  Isto tako, preporuka je da se prilikom pripreme tla za sjetvu, obavi i gnojidba, odnosno osiguraju hraniva koja su potrebna za početni rast i razvoj ozimih žitarica. Prilikom gnojidbe koriste se fosforna i kalijeva gnojiva, koja se u tlo unose tanjuranjem ili sjetvospremačem.
  Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom, u vremenskom periodu od 08,00 do 16,00 sati u uredima u Odžaku i Orašje.

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
  šumarstva Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti