Više

  Predstavljanje Nacrta Strategije razvoja Županije Posavske

  Najčitanije

  Nacrt Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016. – 2020. g. predstavljen je na skupu održanom jučer (12.11.) u amfiteatru Srednje škole u Orašju. Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić otvorio je prezentaciju i uz pozdravne riječi istaknuo važnost donošenja takvog dokumenta. Darko Tišma, konzultant Centra za razvoj i podršku (CRP) osvrnuo se na realizirane aktivnosti u procesu izrade integrirane Strategije razvoja Županije Posavske, poduzete aktivnosti i metodologiju u procesu njene izrade. Ministar gospodarstva i prostornog uređenja u Vladi Županije Posavske Darko Kasap predstavio je ključne dijelove Nacrta strategije Županije Posavske vezano za strateške ciljeve i prioritete razvoja Županije Posavske. Franc Kljajić, koordinator Županijskog odbora za razvoj govorio je o mjerama (financijski i terminski okvir), te institucionalnom i organizacijskom okviru za provedbu i planu praćenja strategije. Na kraju prezentacije Nacrta Strategije Županije Posavske postavljeno je i nekoliko pitanja te sugestija vezano za konačan izgled dokumenta. Dokument je postavljen na ovoj službenoj web stranici a sugestije i pitanja možete postavljati koordinatoru Županijskog odbora za razvoj na telefon 717-081, ili mailom franc.kljajic@gmail.com i gospodarstvo@zupanijaposavska.ba

  Nakon predstavljanja Nacrta izjavi za javnost istaknuli su :
  Darko Tišma Centar za razvoj i podršku Tuzla
  -Danas smo imali i zadovoljstvo i sreću da smo jednom širem auditorijumu predstavili nacrt strategije razvoja Županije Posavske za narednih 5 godina za period 2016.-2020. godina. Drago nam je da se ovoliki broj zainteresiranih Županije Posavske danas pojavio i čak aktivno sudjelovao u završnom djelu skupa. Posebno smo zadovoljni jer u čitavom procesu izrade same strategije Županije Posavske, aktivno su sudjelovali članovi Županijskog odbora za razvoj gdje smo kroz niz metodoloških i definiranih koraka kreirali ovaj dokument i postavili pravce razvoja, ciljeve i konkretne mjere i programe, zajedno sa financijskim i operativnim planovima za realizaciju ove strategije.

  Nasir Nalić, savjetnik za upravljanje razvojem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP)
  -UNDP i Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je implementiran zajedno sa Švicarskom razvojnom agencijom, odnosno vladom Švicarske je inicijator ovih procesa. Imali smo sreću da radimo zajedno sa velikim, najvećim brojem kantona u Federacji BiH na izradi njihovih strategija razvoja. Jedan od kantona s kojima smo radili je i Posavski. Danas smo svjedočili ulasku u finale procesa tj. predstavljanje Nacrta strategije Županije Posavske. Smatram da je ovo izuzetno bitan dokument koji treba da usmjeri budući rast i razvoj Županije Posavske i da na neki način bude vodilja i Vladi i drugim akterima kuda i kako trebaju ići u narednom petogodišnjem periodu.

  Franc Kljajić, direktor ureda za gospodarski razvoj ŽP
  Ovim dokumentom u Županiji Posavskoj dokazujemo da naši projekti nisu stihijski i da strateški razmišljamo o svome razvoju. Ovo je planski dokument za jedan dosta dug period u kojem detaljno razrađujemo u kojem smjeru želimo ići u tih narednih 5 godina od 2016.-2020.godine. Dokument će biti dostupan na službenoj web stranici Vlade Županije Posavske www.zupanijaposavska.ba nakon toga će biti ostavljen rok od 10 dana svima koji imaju konstruktivne prijedloge kako da se dokument možda izmijeni ili dopuni. Nakon toga ide na usvajanje Vladi ŽP, i upućivanje na usvajanje Skupštini ŽP. Zahvalio bih se Razvojnom programu Ujedinjenih naroda, Švicarskoj Vladi , te Centru za razvoj i podršku koji su zajedno sa članovima Županijskog odbora za razvoj iznijeli ovaj dokument do finalne faze.

  Nacrt Strategije razvoja Zupanije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti