Više

  Predstavljen prednacrt Strategije razvoja Županije Posavske

  Najčitanije

  U Vladi Županije Posavske održana je 6. sjednica Županijskog odbora za razvoj na kojoj je predstavljen prednacrt Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godine. Strategija integriranog razvoja 2016.–2020. godine je ključni strateško-planski dokument Županije Posavske, koji treba da potiče njen budući rast i razvoj. Izrađena je u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), a provodi se u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i savezima općina/opština i gradova u oba entiteta. Danas smo predstavili prednacrt Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godine. Cilj je da prednacrt bude početak finaliziranja samog dokumenta i upućivanja prema Vladi. Sjednici su prisustvovali članovi Županijskog odbora za razvoj koji su danas dali svoje komentare i prijedloge kako unaprijediti taj dokument do faze nacrta. Plan je da se u sljedećih sedam dana dostave komentari članova ŽOR-a na prednacrt u pisanoj formi i onda ćemo te komentare uvrstiti, te kad dokumment dođe u fazu nacrta bit će upućen ispred ŽOR-a prema Vladi ŽP, izavio je koordinator Centra za razvoj i podršku Edin Zahirović.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti