Više

  Predstavnici županijskog ministarstva financija i pilot proračunskih korisnika sudjelovali na radionici u oblasti programskog budžetiranja

  Najčitanije

  U suradnji sa županijskim ministarstvima financija, u razdoblju od listopada do prosinca 2022. godine, organizirane su radionice za predstavnike županijskih pilot proračunskih korisnika na temu programskog budžetiranja.
  Obuke su održane u okviru planiranih aktivnosti Projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim financijama u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company. Cilj Projekta je poboljšanje upravljanja javnim financijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.
  Radionice predstavljaju nastavak procesa edukacije proračunskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u razumijevanju novog proračunskog pristupa i nove metodologije programskog budžetiranja. Proces obuka je započeo u zadnjem kvartalu 2021. godine i nastavljen je tijekom 2022. godine, kada su, u suradnji s Federalnim ministarstvom financija, održane edukacije u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći svim proračunskim korisnicima na razini Federacije BiH, u cilju redefiniranja njihovih proračunskih programa i indikatora učinaka, nakon čega je započela edukacija županijskih proračunskih korisnika.
  Na radionici u Orašju u Županiji Posavskoj, koja je održana 26. listopada 2022. godine, sudjelovali su predstavnici županijskog Ministarstva financija, Ministarstva branitelja Županije Posavske i Ureda za razvoj, EU integracije i borbu protiv korupcije Vlade Županije Posavske. Sudionici su upoznati s aktivnostima projekta koje predstavljaju dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim financijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.


  Glavne teme radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje izmjena Zakona o proračunima u Federaciji BiH u kontekstu implementacije programskog budžeta, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja u FBiH, veza proračuna i strateškog planiranja, novi format proračuna), koji predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta i zaposlenih u Federalnom ministarstvu financija.
  Radionica je imala za cilj prezentirati prijedloge proračunskih programa i indikatora učinaka za svaku od nazočnih institucija, koje su predstavnici Projekta pripremili na temelju: dokumentacije koje su institucije dostavile, trenutne strukture proračunskih programa i indikatora, nove metodologije programskog budžeta za FBiH, dobrih međunarodnih praksi i strateških dokumenata. Također je uzeta u obzir struktura godišnjih i trogodišnjih programa/planova rada koje su institucije razvile u skladu s važećim propisima. Predložena programska struktura služi kao ulazni materijal za razmatranje od strane svake institucije prilikom donošenja odluke o proračunskim programima i indikatorima, a konačna odluka će biti na rukovoditeljima institucija.
  Radionici su nazočili rukovoditelji na visokoj razini kao što su resorni pomoćnici ministara, rukovoditelji sektora, stručni savjetnici i suradnici, kao i osobe zadužene za izradu godišnjih i trogodišnjih planova rada institucija.
  Pružanje ovakvog vida tehničke pomoći proračunskim korisnicima predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta sa zaposlenima u Federalnom i županijskim ministarstvima financija, što je ujedno i snažan preduvjet uspješne implementacije novog proračunskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprjeđenje procesa programskog budžetiranja i usklađenost s procesom srednjoročnog planiranja i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti