Više

  Pregovori sa sindikatima iz oblasti zdravstva u Županiji Posavskoj

  Najčitanije

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić održao je jučer (06.12.) sastanak sa predstavnicima sindikata zdravstva u Županiji Posavskoj u zgradi Vlade ŽP u Orašju. Sjednici su bili nazočni i članovi Povjerenstva imenovani od strane Vlade Županije Posavske za vođenje pregovora sa sindikatima.

  Predsjednik Klaić na početku skupa izrazio je očekivanja za postizanje dogovora kako bi štrajk što prije prekinuli zbog toga što najviše ispaštaju građani ŽP koji svakodnevno trebaju usluge zdravstva.
  -Nakon svih obavljenih razgovora i konzultacija stav Povjerenstva i Vlade ŽP je da se zadrže postojeći koeficijenti i neto satnica poveća sa 2,00 na 2,31 KM. Sa takvim prijedlogom povećanje izdavanja za plaće bi bilo oko 700.000,00 KM na godišnjoj razini, kazao je premijer. Napomenuo je kako se zdravstvo ne financira iz sredstava Proračuna Vlade Županije Posavske, već iz Proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja unutar kojeg treba tražiti prostore za zahtjeve sindikata za povećanjem plaća. Zavod će iz svog proračuna za povećanje plaće osigurati pola milijuna maraka, a Vlada ŽP 200.000,00 KM i još 300.000 KM kao financijska potpora zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj. Prihvaćamo zahtjev sindikata da se naprave dva Kolektivna ugovora za dva sindikata, za liječnike i za zdravstvene djelatnike. Zahtjev da se izvrši korekcija koeficijenata za liječničko osoblje za 0,5 značilo bi dodatno izdvajanje sredstava za plaće liječnika u iznosu od 300.000 KM na godišnjoj razini. U ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati i ta dodatna sredstva. U narednih 6 mjeseci pratit ćemo trend poslovanja Zavoda, te ukoliko se ukaže mogućnost pristupit ćemo navedenoj korekciji koeficijenata. Mislim da smo na dobrom putu za uspješan dogovor, kako oko koeficijenata, tako i oko ostalih bitnih stvari koje stoje u kolektivnom ugovoru, kazao je premijer Klaić.

  Josip Vidović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja podržao je stav premijera Klaića i kazao da će se za zdravstvene ustanove u sljedećoj godini izdvojiti oko 9 milijuna KM.       –Zavod se isključivo financira iz sredstava od participacija i uplate doprinosa, te će se u budućnosti pratiti trend poslovanja Zavoda, kako bi se mogle osigurati i povećati plaće zdravstvenih djelatnika, kazao je Vidović.

  Predstavnici sindikata zdravstva u nastavku zasjedanja iznijeli su sljedeće stavove. Andrej Radman kazao je da neto satnicu prihvaćaju, ali smatra da su potrebne manje korekcije kod koeficijenata za koje očekuje da se mogu uskladiti. I dr. Branislav Milić izrazio je prihvaćanje neto satnice, a za utvrđivanje koeficijenata zatražio je još jedan sastanak.

  U zaključku sa sastanka premijer Klaić istaknuo je usuglašene stavove oko neto satnice (2,31 KM), potpisivanja dva kolektivna ugovora koji bi stupili na snagu 01.01.2018.g., nastavljanje pregovora o koeficijentima, te predložio da se na temelju takvih zaključaka prekine štrajk.

  Nakon stanke koju su tražili predstavnici sindikata kako bi se mogli dogovoriti oko ponude pregovaračkog tima, predstavnici sindikata su izrazili stav da nastavljaju štrajk do potpisivanja Kolektivnih ugovora. Premijer Klaić izrazio je razočaranje takvim stavom smatrajući da on nije dobar model za pregovaranje, jer Pregovarački tim Vlade pokazao je maksimalno razumijevanje za zahtjeve sindikata. Premijer Klaić zaključio je sastanak riječima da se zahvaljuje svima na aktivnom uključenju u rješavanje problema štrajka zdravstvenih djelatnika te izrazio očekivanje kako će se što prije riješiti sva sporna pitanja, te se pristupiti potpisivanju dva Kolektivna ugovora. Sukladno tome zakazan je novi sastanak za usuglašavanje preostalih spornih pitanja u petak 08.12.2017.g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti