Više

  Preko 200 djece iz Posavske Županije obuhvaćeno programom potpore predškolskom obrazovanju

  Najčitanije

  Projekt „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za potporu uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018” od svibnja 2016. godine u Županiji Posavskoj provodi organizacija Save the Children u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavske županije. Osigurana je potrebna infrastruktura za potporu unaprjeđenju ranog rasta i razvoja i provedbu Programa rada u pripravnom razredu osnovne škole. Intervencija uključuje opremanje 15 učionica i 2 centra za rani rast i razvoj namještajem i didaktičkim materijalom, a naredni korak je bila je dodatna profesionalna edukacija u Orašju za učitelje i učiteljice te odgajatelje i odgajateljice.

  Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj predviđa se provedba obaveznog i besplatnog predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu. Save the Children je prepoznao spremnost i inicijativu obrazovnih vlasti u Županiji Posavskoj da omoguće provedbu ovog Zakona i unaprijede kvalitet i uvjete u kojima se realizira program, kao i profesionalne kapacitete nastavnog osoblja. Predviđa se da će preko 200 djece imati koristi od projektne intervencije u godini pred upis u 2017-2018. školsku godinu. Za provedbu navedenih aktivnosti Save the Children je osigurao finansijsku podršku u iznosu od  92.366 KM.Ovim aktivnostima Save the Children direktno podržava primjenu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj, teStrateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017 , izvijestili su iz organizcije Save the Children Sarajevo nakon održane edukacije u Orašju.

  Nada Dujković, pomoćnica ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi ŽP u izjavi za javnost je istaknula:

  -Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj kreće se u realiziranje programe za djecu prije polaska u  školu, koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od minimalno 150 do 180 sati. S tim u svezi i kreće obuka za nastavnike koji rade u odjelima za predškolu. Sastavni dio odgojno–obrazovnog sustava u Županiji Posavskoj je i predškolski odgoj i obrazovanje koji predstavlja temelj psihofizičkog razvoja, odgoja i obrazovanja čovjeka. U skladu sa općim humanističkim i demokratskim težnjama razvoja društva, djeca predškolskog uzrasta imaju pravo na obrazovanje i ravnopravno uključivanje u svakodnevni život zajednice. U predškolskoj dobi stvaraju se temelji koji će se godinama nadograđivati i usavršavati, imajući u vidu mogućnosti djece predškolske dobi da brže usvajaju vještine i navike iz neposredne okoline. Stoga se propusti koji se učine u najranijem razvoju djeteta mogu samo donekle ublažiti, ali se ne mogu nikako nadoknaditi u kasnijim godinama života. S obzirom da većina djece ne pohađa predškolske ustanove, time ovaj obavezni program ima izuzetno važan značaj da svakom djetetu (urbanog, prigradskog, ruralnog područja) pruži jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih temeljnih prava. Pred polazak u školu veoma je značajno da dijete stekne određene navike za organizirani rad. Kroz ovaj program djetetu je omogućeno da se uključi u grupne i kolektivne aktivnosti i prilagodi normama kolektiva. Postupna priprema za obaveze koje nameće program osnovne škole omogućena je i kroz stjecanje pravilnog ritma rada i odmora koje u obiteljskom okruženju teško može ostvariti.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti