Više

  Press konferencija: počela rekonstrukcija savskih nasipa

  Najčitanije

  ODŽAK- Agencija za vodno područje rijeke Save organizirala je u objektu Centra za obranu od poplava u Prudu press konferenciju vezanu za početak rekonstrukcije savskih nasipa. Novinarima su se obratili: direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić, Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Županije Posavske Mato Brkić i ispred Ureda za implementaciju projekata Alojzije Dunđer. Događaj su pratili i zastupnici, načelnici, predstavnici ustanova vezanih za vodoprivredu i zaštitu od voda.
  Posavska javnost sa nestrpljenjem je očekivala vijesti o početku rekonstrukcije savskih nasipa. Nedavno su na području odžačke (Prud) i srednje Posavine (Tursinovac) počeli takve vrste radovi, projekt ukupno financijski vrijedan oko 2,5 milijuna KM (dužina rekonstrukcije nasipa od 6 km). Na održanoj press konferenciji službeno je medijima pojašnjen projekt sa rokom završetka od 100 dana. Projekt je financiran od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Svjetske banke Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. -Program koji smo usvojili na Vladi vezan za ulaganja u ovu oblast na razini F BiH vrijednosti je 65 milijuna KM. Osigurano je oko 50% sredstava za realizaciju. Ne sumnjam da u narednom periodu ovaj projekt možemo realizirati, mi smo sa svoje strane uradili sve da pokrenemo te aktivnosti, no to je početak. Nadam se da će potpuna implementacija programa biti u narednom periodu i da ćemo svi skupa doprinijeti boljim uvjetima života i na prostoru Županije Posavske, izjavio je uz ostalo Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić.

  Županijski ministar Mato Brkić u ime Vlade Županije Posavske dao je punu potporu projektu koji je, naglasio je ministar , od vitalnog značaja. -To su potvrdile visine prošlogodišnjih šteta u Županiji Posavskoj nastalih od poplava. Unutar dva branjena područja u slivu rijeke Save, jedina se dva branjena područja nalaze u našoj Županiji i ta dva branjena područja (odžačka Posavina i srednja Posavina) obuhvaćaju 70% teritorija ŽP. Samim time, to dovoljno govori o značaju projekta rekonstrukcije nasipa. Agencija će imati punu potporu u svemu onome što stoji ispred županijskih i općinskih institucija kako bi osigurali realizaciju tih radova. Uz vaše projekte na rekonstrukciji obrambenih nasipa Vlada Županije Posavske ulaže u primarnu i sekundarnu kanalsku mrežu, tako da bi se mogli zaštiti od zaobalnih voda koje nam dolaze prilikom velikih padalina, kazao je ministar Brkić.
  -Zaštitne vodne objekte čini 60 km nasipa uz rijeku Savu, zatim 7 km nasipa uz rijeku Bosnu odnosno lijeva obale rijeke Bosne na ušću uz Savu, također 4 pumpe ili crpne stanice, a to su Svilaj, Zorice 1, Zorice 2 i Tolisa, kapaciteta 35m3/s. Također, imamo 4 obodna kanala čija je dužina preko 20 km, isto tako 8 obalo-utvrda na rijeci Savi čija je dužina preko 8 km. Uz zaštitne vodne objekte su i Centri obrane od poplava, 7 čuvarskih kuća. U zaštitne vodne objekte spadaju brane i akumulacije. Svi zaštitni vodni objekti nalaze se na području Županije Posavske, izuzev dvije akumulacije i brane koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona, odnosno nalaze se u općini Gradačac, pojasnio je direktor Agencije Delić. Savski obrambeni nasipi na odžačkom području su u dužini od 27 km, od toga 16,6 km ima potrebno nadvišenje, dok 10,4 km nema te je potrebno izvršiti rekonstrukciju istih. Sedam kilometara obrambenih nasipa je uz rijeku Bosnu koji na čitavoj svojoj dionici nemaju potrebno nadvišenje. Što se tiče nasipa na rijeci Savi u srednjoj Posavini, znači općinama Orašje, Domaljevac-Šamac 33,5km je savskih obrambenih nasipa. Nema potrebno nadvišenje 22,3km dok je 11,2 km potrebno nadvisiti i dovesti na nivo zaštite od velikih voda rijeke Save. Agencija za vodno područje rijeke Save pristupila je saniranju šteta odnosno sanaciji zaštitnih vodnih objekata. Prvi smo u regiji izvršili sanaciju prelijevanja nasipa, odnosno odnošenje dijela trupa nasipa, sanaciju određenih klizišta koja su se pojavila na nasipima, a istovremeno vršeni su radovi na crpnim stanicama i stavljane crpne stanice u punu funkciju i hidromašinske opreme. Usporedno s tim Agencija je raspisala natječaj odnosno provodila javne nabavke za rekonstrukciju i nadvišenje kritičnih dionica nasipa, a to je prije svega dionica na kojoj se sada nalazimo, dionica Prud u odžačkoj posavini i dionica Tursinovac u općini Domaljevac-Šamac. Također, Agencija je uradila Elaborat eksproprijacije zemljišta, osigurali smo financijska sredstva i zajedno sa općinama na kojima se nalaze predmetne lokacije izvršili eksproprijaciju zemljišta. Svjetska banka je iz projekta hitnog oporavka od poplava za rekonstrukciju predmetnih dionica izdvojila značajna sredstva, jer iz vlastitih sredstava ne bi mogli osigurati sredstva čak ni za trećinu lokacija koje se danas rade, izjavio je uz ostalo Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.
  Kašnjenje u početku radova je zbog dugih i ponekada kompliciranih procedura koje se moraju po zakonu poštovati, kazao je u odgovoru na pitanja medija direktor Delić. Nelogičnost je i u odabiru tvrtke koja se brine o održavanju nasipa jer se tijekom prošlogodišnje poplave potvrdilo da Županiju Posavsku ne može od poplave čuvati tvrtka udaljena 100 km jer u kritičnim trenucima čak ni fizički ne može doći do poplavljenog područja.- Zastupnici bi trebali inicirati promjenu zakonskih rješenja koja se pokažu neadekvatnim, odgovorio je Delić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti