Više

  Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH i poticajnih mjera Vlade Županije Posavske u 2016/2017.g.

  Najčitanije

  U Orašju je u petak (28.10) održana prezentacija kreditnih linija Razvojne banke F BiH, koju je organizirala Poslovnica Razvojne banke Orašje. Uz rukovoditelja Poslovnice Ivu Vincetića o kreditnim linijama su govorili Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj i Sanja Vlačić kreditna analitičarka, a Marijan Orošolić dopredsjednik Uprave Razvojne banke FBiH, posebno je pozdravio skup, te istaknuo da je Razvojna banka od velikog značaja i za posavsko područje. U radu skupa je sudjelovao i predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić sa ministrima u Vladi, a prezentaciju je pratilo oko 60 gospodarstvenika i obrtnika, te sadašnji i budući načelnici općina Županije Posavske Orašje (Đuro Topić i Stanko Vincetić), Domaljevac-Šamac (Mario Jurkić) i Odžak (Jakov Ivanković).

  -Razvojna banka je u vlasništvu FBiH , dakle, to je vaša banka i sa vama želimo raditi na realizaciji projekata, kazao je direktor Trlin, dok je Oršolić naglasio, kazao uz uvažavanje svih područja,  Posavina zaslužuje da bude posebno prepoznata da bi se pomoglo gospodarstvu, na čemu će se on posebno založiti. Sanja Vlačić je prezentirala sve operativne kreditne linije Razvojne banke. Postavljena su i brojna pitanja (Vidan Grgić, Hasan Nurkić, Kasim Selimović, Ilija Damjanović i Marijan Dominković) vezano za povoljne kreditne linije u oblasti poljoprivrede, potrebu smanjenja kamata i dr. U zaključku prvog dijela konferencije Vincetić je ohrabrio gospodarstvenike kada su novi projekti u pitanju , pri ćemu će stručni tim, pomoći pri apliciranju i rješavanju administativnih barijera koje na samom početku, kazao je,  ponekad obeshrabruju poduzetnike.

  U drugom dijelu prezentacije poticajne mjere Vlade Županije Posavske za 2016. i 2017.godinu predstavili su predsjednik Vlade Marijan Klaić, Darko Kasap ministar gospodarstva  i prostornog uređenja i Mato Brkić ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Premijer Klaić podsjetio je na poplavnu 2014.g. te velike proračunske probleme koje je tada imao predsjednik Vlade ŽP Marijan Oršolić, no uz njegovo posebno angažiranje kao i razumijevanje parlamentarnih zastupnika, ispravljena je nepravda prema Posavini vezano za koeficient raspodjele javnih prihoda, nakon čega je, kazao je Klaić, proračun ŽP postao stabilan.

  Ministar gospodarstva i prostornog uređenja Darko Kasap predstavio je programe poticaja iz ovogodišnjeg granta te posebno naglasio da je po prvi puta ove godine kao plod projekta poticanja obrtnika osnovano novih 55 obrta u ŽP. Pozitivan odjek među gospodarstvenicima imao je i poticaj izvoznicima u sufinanciranju certifikata te subvencioniranje kamata u novim investicajama, pojasnio je Kasap.

  Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić kazao je kako će se program potpora nastaviti i u 2017.g.-Nastavit će se poticati ono što je bilo u 2016.g. a svake godine i proširujemo sa nekim novim kulturama. Općine moraju staviti državno zemljište u funkciju jer oko 30 % državnog poljoprivrednog zemljišta nije u funkciji. Mora se također pomoći poljoprivrednicima u rješavanju imovinsko pravnih odnosa, naglasio je ministar Brkić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti