Više

  Prihrana ozimih usjeva na području Županije Posavske

  Najčitanije

  Prihrana ozimih usjeva bitna je agrotehnička mjera i važno je da se sa istom ne kasni. Budući da je došlo do značajnog porasta dnevnih i noćnih temperatura (iznad 5°C) na području Županije Posavske, ostvarili su se preduvjeti za prvu prihranu. Učinkovita prihrana treba biti izvedena prema trenutnom stanju ozimih kultura, odnosno raspoloživosti dušika u tlu i mogućnosti njegovog usvajanja. Pretjerana uporaba gnojiva može povećati pojavu bolesti i pojavu suviše velikog broja reproduktivnih vlati zbog pregustog sklopa. Preporuka je da se prva prihrana obavi sa amonijskim i nitratnim oblikom dušika kojeg nalazimo u mineralnom gnojivu KAN i AN, dok se pokazalo da prihrana na bazi UREE ima slabiju učinkovitost. U prvoj prihrani potrebno je dodati 1/3 ukupnog dušika kroz cijelu vegetaciju, odnosno 40-60 kg/ha. Prvom prihranom dušičnim gnojivima omogućavamo normalan nastavak rasta i razvoja usjeva, a u slučaju da prva prihrana dušikom nije obavljena pravovremeno, uzgajana kultura će imati manji potencijal prinosa zrna.
  Ozime usjeve je potrebno prihranjivati u tri navrata zato što se na taj način biljkama osigurava pristupačnost hraniva tijekom cijele vegetacije, a smanjuju se gubitci koji nastaju isparavanjem i ispiranjem.
  Skrećemo pozornost poljoprivrednim proizvođačima na racionalnu uporabu preparata koji se koriste za prihranu kako bi se zagađivanje okoliša i samog tla svelo na minimum. Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom 08,00 do 16,00 sati u Orašju i Odžaku, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti