Više

  Prijava početka proizvodnje za proizvodnje s propisanim rokom 15.05.2017. godine

  Najčitanije

  Poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili prijavu početka proizvodnje za pšenicu, stočni ječam, silažni kukuruz, proizvodnju sjemena strnih žitarica, uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) te uzgoj pčelinjih zajednica obvezni su do 15.05. tekuće godine dostaviti popunjen obrazac od strane nadležne općinske službe Obrazac P-1 Prijava početka proizvodnje u resorno Ministarstvo.
  Imajući u vidu da je nadležna općinska služba uz dodatni angažman izvršila ažuriranje – unos podataka po korisnicima – poljoprivrednim proizvođačima za tekuću godinu svi poljoprivredni proizvođači koji nisu izvršili Prijavu početka proizvodnje a bave se jednom od navedenih proizvodnji za koje je propisan navedeni rok imaju obvezu poštivati propisane rokove uzimajući u obzir da se ove godine primjenjuje novi softver za obradu novčanih potpora u poljoprivredi i ukoliko se ne budu pridržavali propisanih rokova neće moći ostvariti pravo na novčanu potporu.

  Pomoćnica ministra u Sektoru za poljoprivredu
  Manda Oršolić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti