Više

  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

  Najčitanije

  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o notarima bio je središnja tema sastanka federalnog ministra pravde Mate Jozića i županijskih ministara pravosuđa. Sastanak je održan u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu, a uz ostale bio je nazočan ministar pravosuđa i uprave u Vladi Županije Posavske Pero Radić.

  Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o notarima je u fazi donošenja, a usklađen je s Odlukama Ustavnog suda FBiH. Usvojen je u Zastupničkom domu FBiH. Ministar Radić je podržao izmjene i dopune Zakona o notarima s naglaskom na zaštitu notarijata u manjim sredinama i jačanja službe notara u manjim sredinama. Važnost notarijata ogleda se u pravnoj sigurnosti i pravnim oblastima koje su stavljene u nadležnost notarijata.

  Posebna tema sastanka bio je pojačan nadzor nad radom notara u koji bi zajednički obavljali Federalno ministarstvo pravde i  županijska ministarstva pravosuđa, putem formiranja liste eksperata za nadzor rada notara. Ministar Radić u svom izlaganju istekao je problematiku Tarife o nagradama i naknadama notara u FBiH čije bi se smanjenje izravno odražavalo na dobit u manjim sredinama kao što je to slučaj u Županiji Posavskoj, te je ukazao na potrebu revidiranja postojećih tarifa kako bi se zaštitio notarijat odnosno služba notara. U suradnji s notarima u Županiji Posavskoj Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske dostavit će sugestije na Tarife o nagradama  i naknadama notara u FBiH.

  Pored središnje teme razgovaralo se i o aktuelnim temama vezanim za harmonizaciju zakonodavstva u državnoj službi, Zakonu o odvjetništvu i Pravilniku o kućnom pritvoru, izvijestili su iz Ministarstva pravosuđa i uprave ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti