Prijem volontera u tijela državne službe u ŽP

3395

Vlada Županije Posavske je donijela Odluku o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj. Volonteri su obvezni javiti se u tijelo državne službe u koje su raspoređeni u ponedjeljak 02.07.2018. godine u 08.00 sati.

 

Odluka o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj