Više

  Prilika za Županiju Posavsku za uključivanje u provedbu projekta DaWetRest (HORIZON EUROPE)

  Najčitanije

  Jučer (7.3.2024. g.) je održan tehnički sastanak predstavnika Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije s predstavnicima Županije Posavske. Cilj sastanka je bio uključivanje Županije Posavske u provedbu europskog projekta DaWetRest (https://dawetrest.eu/) financiranog iz fonda Europske komisije za istraživanje i inovacije Obzor Europa (HORIZON EUROPE).

  Sastanak je otvorio ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske Pero Radić, te istakao potrebe i izazove Županije Posavske povezane s ekološkim pitanjima. Direktor Centra kompetencija, dr. sc. Ivan Ambroš je predstavio Centar kompetencija i mogućnosti suradnje na projektima. Voditeljica odjela za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Vedrana Džoić predstavila je aktivnosti agencije i pozitivna iskustva u dosadašnjoj suradnji s institucijama Županije Posavske. Viši voditelj projekata u Centru kompetencija, dr. sc. Zlatko Nedić je predstavio projekt DaWetRest te poziv za pridružene regije u okviru kojeg je moguće financiranje projekata u vrijednosti do 75.000 eura po projektu. Županija Posavska jedna je od sestrinskih lokacija projekta DaWetRest na kojoj tek treba definirati ekološke izazove i kritične točke za restauraciju i revitalizaciju ekosustava. Predstavnik Međunarodne akademije održivog razvoja dr. sc. Tomislav Lukić je u svojoj prezentaciji naglasio značaj obnavljanja vrijednih ekosustava močvarnog tipa kao što su bara Tišina i Starača što bi dugoročno moglo voditi ka proglašenju područja pod zaštitom u posavskoj regiji. Sastanku je nazočio i predstavnik Ureda za razvoj i europske integracije Mario Brkić.

  Zajednički zaključak sastanka je jačanje suradnje u području zaštite i obnove ekosustava te da bi sljedeći koraci išli u pravcu prijave na natječaj za pridružene regije u okviru projekta DaWetRest.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti