Više

  Priopćenje Ministarstva branitelja Županije Posavske

  Najčitanije

  Na inicijativu predsjednika Vlade Županije Posavske Đure Topića i ministra branitelja Marijana Kopića u Vladi Županije Posavske 16.07.2021. godine u Orašju, održan je sastanak na temu analize provođenja Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj sa naglaskom na provođenju postupka za ostvarivanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu.
  Sastanku su nazočili, pored Predsjednika Vlade i Ministra branitelja, stručne službe Ministarstva branitelja Županije Posavske, predstavnici županijske i općinske Udruge dragovoljaca i veterana iz Domovinskog rata i ravnatelj Službe za upošljavanje Županije Posavske.
  Ministar branitelja Marijan Kopić iznio je podatke o broju korisnika i visini sredstava za korisnike egzistencijalne novčane naknade za branitelje mlađe od 57 godina, pri čemu je naglasio da se još uvijek održava tendencija rasta broja korisnika.
  Predstavnici Udruga dragovoljaca i veterana iz Domovinskog rata uočili su da postoje osnove sumnje da su pojedini korisnici zlouporabili namjere zakonodavca da omogući najugroženijem dijelu populacije razvojačenih branitelja da imaju bilo kakva primanja. Naime, postoji sumnja da se na popisima korisnika nalaze osobe koje su uposlene u inozemstvu ili posjeduju inozemne mirovine.
  Kako su korisnici prava na egzistencijalnu novčanu naknadu, u postupku ostvarivanja tog prava, bili dužni dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu da nemaju primanja u inozemstvu koja prelaze zakonom utvrđen iznos, postoje pravne osnove, da se po saznanju za takve činjenice, koje su odlučne u postupku ostvarivanja prava, pokrene postupak za donošenje rješenja o prestanku prava i vraćanja neosnovano isplaćenih sredstava po osnovu prava na egzistencijalnu novčanu naknadu, upozorili su iz stručnih službi Ministarstva branitelja.
  Sastanku je nazočio i ravnatelj Službe za upošljavanje Županije Posavke koji je predložio da Služba za upošljavanje Županije Posavske poduzme dodatne provjere te ažurira popise osoba koje se nalaze u evidenciji neuposlenih osoba.
  Kako bi organiziran sustav realizacije prava na egzistencijalnu novčanu naknadu ostao održiv neophodno je da sve županijske službe koje izdaju uvjerenja i drugu dokumentaciju potrebnu u postupku ostvarivanja prava poduzmu mjere oko ažuriranja evidencija i do kraja mjeseca dostave u Ministarstvo branitelja kako bi prvostupanjska tijela u postupku ostvarivanja prava bila pravodobno obaviještena, te da se pristupi pokretanju postupaka za donošenje rješenja o prestanku prava i vraćanje neosnovano isplaćenih sredstava za one korisnike za koje se kod nadležnih institucija utvrdi da nemaju uvjeta za ostvarivanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu.
  Na sastanku je zaključeno da se aktualni popisi korisnika prava na novčanu egzistencijalnu naknadu revidiraju, te da se za korisnike prava za koje se utvrdi da su dostavili izjavu koju su dali pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nemaju primanja u inozemstvu, a koja ne odgovara stvarnom stanju, pokrenu postupci za donošenje rješenja o prestanku prava i vraćanje neosnovano isplaćenih sredstava po osnovu prava na egzistencijalnu novčanu naknadu. Nadalje, zaključeno je da Služba za upošljavanje ažurira svoje evidencije neuposlenih osoba, te da se po popisu korisnika prava na naknadu, vrši ažuriranje svaki mjesec. Popis korisnika prava koji se u tijeku mjeseca na jave Službi za upošljavanje Županije Posavske, dostavit će se Ministarstvu branitelja Županije Posavske na dalje postupanje.
  Nadalje je utvrđeno da se uspostavi kontakt sa Zavodom za mirovinsko-invalidsko osiguranje Republike Hrvatske te izvrše provjere korisnika prava o eventualnim primanjima iz oblasti mirovinsko-invalidskog osiguranja.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti