Više

  Priopćenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  Najčitanije

  Vezano za iznošenje netočnih informacija predstavnika Udruženja poljoprivrednika „Žito“ Odžak, u svezi sa davanjem suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske daje sljedeće priopćenje za javnost.
  Naime, odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj:52/09), propisan je način donošenja Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i propisan je sadržaj istog.
  Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske zaprimilo Zahtjev Općine Odžak za davanje suglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak, koji je Općinsko vijeće Odžak usvojilo dana 16.04.2020. godine, a razmatrajući sadržaj dostavljenog Programa sukladno odredbama navedenog zakona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske nije dalo traženu suglasnost na dostavljeni Program gospodarenja, nego je tražilo da se isti izmijeni i/ili dopuni. Dopis Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske sa obrazloženjem nalazi se u privitku.
  Iz navedenog dopisa je vidljivo da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske traži da sadržaj Programa gospodarenja bude usklađen sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kako bi korištenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak bilo u skladu s odredbama navedenog zakona.
  S obzirom na iznošenje netočnih informacija od strane predstavnika Udruženja poljoprivrednika „Žito“ Odžak, moramo istaknuti činjenicu da ukoliko bi Ministarstvo dalo suglasnost na dostavljeni Program gospodarenja, Općina Odžak bi mogla raspisati javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak samo za poljoprivredno zemljište ukupne površine od 349,97 ha. Naime, u Programu gospodarenja je navedeno da se na području općine Odžak nalazi 1604,5246 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu dražave, a za zakup je predviđeno 349,97 ha, dok za ostalo poljoprivredno zemljište, ukupne površine od 1254,5546 ha, u koje se ubraja i poljoprivredno zemljište koje je trenutno pod zakupom, nije predviđen nikakav oblik raspolaganja.
  Nakon što se Program gospodarenja izmjeni ili dopuni, sukladno navedenim primjedbama, Općina Odžak može nesmetano pokrenuti proceduru raspisivanja javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak.

  Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Mato Brkić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti