Više

  Priopćenje sa 59. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića 26. siječnja održana je 59. sjednica Vlade Županije Posavske.
  Vlada Županije Posavske razmatrala je Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Uredba je u prvobitnom obliku donesena 2006.g., a kako je Federalna Vlada 2016 g. donijela novu Uredbu, na Vladi Županije Posavske Uredbe su usuglašene, s tim da su usklađivanja izvršena na način da su smanjene neke naknade za službena putovanja u odnosu na Uredbu Vlade FBiH ( umjesto 110 KM za RH ,kakva je važeća Uredba Federalne Vlade, za Županiju Posavsku je 80 KM a ostaje 25 KM za BiH sa ukidanjem dodatka).
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva financija Županije Posavske. Pravilnik je usklađen sa postojećim stanjem u tom Ministarstvu, pojasnila je ministrica financija Nada Ćulap.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o prijenosu okončanog projekta izvođenja završnih građevinskih radova na uređenju potkrovlja zgrade Vlade Županije Posavske u arhivu Vlade Županije Posavske. Vlada ŽP je preuzela okončani projekt izvođenja završnih građevinskih radova na uređenju potkrovlja zgrade Vlade ŽP u arhivu Vlade ŽP ukupne vrijednosti 7.415,67 KM.
  Vlada je prihvatila zaključak Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u Županiji Posavskoj koji predstavlja polaznu osnovu za pregovore sa predstavnicima sindikata zdravstva.
  Vlada je donijela i Rješenje o razrješenju predsjednika Drugostupanjske upravne komisije Županije Posavske (na osobni zahtjev).
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz područja zdravstva u Županiji Posavskoj.
  Vlada je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2017.g. Radi se o Srednjoj strukovnoj školi Orašje, Srednjoj školi Odžak, te osnovnim školama u Odžaku i Boku. U najvećem broju radi se o strukovnim i deficitarnim predmetima, pojasnio je ministar Mario Pejić.
  Vlada ŽP je donijela Zaključak o predlaganju člana Povjerenstva za izradu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske .
  Vlada ŽP donijela je Zaključak o prihvaćanju informacije o davanju doprinosa za odgovore na pitanja iz Upitnika Europske komisije. Zadužuju se sva tijela uprave i institucije da aktivno pristupe tom poslu u kojem se odgovara na pitanja iz Upitnika Europske komisije u aplikaciju Direkcije za europske integracije.
  Vlada ŽP donijela je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti v.d. Općinskoga suda u Orašju za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja ( sudski dostavljač). Ne radi se o novom upošljavanju, pojašnjeno je. Postojeći djelatnik je podnio Sudu zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa.
  Vlada je donijela Zaključak o prihvaćanju mišljenja županijskog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Pojašnjenje je o toj temi kazao ministar Damir Živković kao i o donesenom Zaključku o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
  Vlada je uputila u Skupštinu odgovor na zastupnička pitanja.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti