Više

  Priopćenje sa 61. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske održano je 61. zasjedanje Vlade ŽP u Orašju.  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. Vladi Županije Posavske u iznosu od 6.000,00 KM  za Udrugu“Fra Slavko Barbarić“ Međugorje, a u svrhu potpore  talentiranim i materijalno ugroženim studentima.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. političkim strankama u ukupnom iznosu od 160.000,00 KM ( sedam političkih stranaka i Klub samostalnih zastupnika). Raspored sredstava po političkim strankama vrši se temeljem Zakona o izvršavanju Proračuna ŽP.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. na ime realizacije športskih programa i aktivnosti u iznosu od 44.800,00 KM za 14 klubova i društava ( sedam nogometnih klubova, dva odbojkaška i jedan šahovski te jedno športsko društvo i tri lovačke udruge).

  Donesenim Zaključkom Vlada Županije Posavske prihvaćen je Nacrt kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj i Nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Županiji Posavskoj, koje je izradilo Povjerenstvo za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske. Donesen je i Zaključak o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike u MUP-a Županije Posavske. Dokumenti su prihvaćeni kao dobra osnova za daljnje pregovore pregovaračkih timova Vlade i Sindikata.

  Donesenim zaključkom dano je ovlaštenje predsjedniku Vlade Županije Posavske na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske sa općinom Domaljevac-Šamac, Općinom Odžak i Općinom Orašje, za 2017.g. Sporazumom se predviđa nastavljanje  sufinanciranja prijevoza učenika uz obvezu Vlade ŽP, kao i prošle godine, u iznosu od 50% troškova prijevoza.

  Donesena su tri Zaključka kojim je dana je prethodna suglasnost ministru unutarnjih poslova Županije Posavske za donošenje rješenja o: visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka javne nabave roba i radova, članovima Povjerenstva za prijem u radni odnos policijskih službenika te na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja.

  Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje 8 djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana ( Srednja škola Pere Zečevića Odžak , OŠ Vladimira Nazora Odžak, OŠ Braće Radića Domaljevac i Osnovna škola Orašje).

  Vlada ŽP je donijela Zaključak o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja , obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2016.g. u Županiji Posavskoj.

  Vlada je donijela Zaključak o proglašenju neradnog dana 1. 03. –  Dan nezavisnosti BiH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti