Više

  Priopćenje sa 62. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na 62. sjednici, koja je održana pod predsjedanjem Marijana Klaića, predsjednika Vlade, donijela je Program rada Vlade Županije Posavske za 2017.g. koji obuhvaća programske orijentacije i aktivnosti 9 resornih ministarstava. Dokument će biti dostavljen u skupštinsku proceduru na razmatranje zastupnicima.
  Vlada Županije Posavske utvrdila Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske koji će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih institucija. Za tri programa ukupno je predviđeno 150.000,00 KM. Radi se o programima izrade projekata i radova za zaštitu sakralnih objekata, manifestacijama religijskog sadržaja i potporama vjerskim zajednicama izvan područja ŽP.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Program raspodjele sredstava za ispunjenje ugovornih obveza prema visokoškolskim ustanovama u financijskom je iznosu od 118.650,00 KM. Program raspodjele sredstava za financiranje obrazovanja u financijskom je iznosu od 18.350,00 KM i Program raspodjele sredstava za financijsku potporu pri studiranju i stručnom usavršavanju u financijskom je iznosu od 23.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za informiranje u okviru potpore održivosti elektronskih medija ( radio postaje sa sjedištem na području ŽP) predviđeno je 30.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe. Sredstva za realizaciju ovog Programa predviđena su u iznosu od 2.700.000,00 KM. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike planira utrošiti sredstva u sljedeće programe: Program socijalne zaštite (900.000,00 KM), Program zaštite civilnih žrtava rata (380.000,00 KM), Program zaštite obitelji s djecom (1.374.000,00 KM), Program iznimnih novčanih pomoći ( 31.300,00 KM) i Program stipendiranja studenata medicinskog fakulteta (14.700,00 KM).
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u iznosu od 300.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata. Predviđena su sredstva u iznosu od milijun maraka, a raspodijelit će se sukladno Programu na sljedeće pozicije : -novčane pomoći za financiranje i sufinanciranje liječenja (nabavka ortopedskih i drugih pomagala, plaćanje troškova bolničkog liječenja, plaćanje lijekova i sanitetskog materijala, banjskog i topličkog liječenja i plaćanje troškova odlaska i povratka s liječenja u iznosu od 300.000,00 KM). -zdravstveno osiguranje (60.000,00 KM), -sufinanciranje troškova pri upisu u visokoobrazovne ustanove u ŽP (40.000,00 KM ), -pomoć u slučaju smrti (150.000,00 KM), -pomoć za upošljavanje ili samoupošljavanje (50.000,00 KM), -jednokratne novčane pomoći (400.000,00 KM).
  Resorni ministar Marijan Kopić je kazao kako slijede dogovori sa mjerodavnim zdravstvenim institucijama kako bi se braniteljima omogućio i sistematski pregled.
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama smještenih u ustanovama za specijalno obrazovanje i odgoj u F BiH. Predviđeni je ukupni iznos od 15.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela Odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna ŽP za 2017. godinu Udrugama na području tri posavske općine koje brinu o najranjivijoj skupini građana – djeci sa posebnim potrebama. Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje (25.000,00 KM), „Kući nade“ Odžak (25.000,00 KM) i Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac ( 10.000,00 KM).
  Donesenom odlukom Vlada ŽP je odobrila izdvajanja iz Proračuna Županije Posavske Crvenom križu Županije Posavske (30.000,00 KM).
  Vlada je donijela odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći. Predviđena su sredstva u iznosu od 31.300,00 KM. Program iznimnih novčanih pomoći dio je socijalno interventnih mjera u korist pojedinaca i obitelji koji se nalaze u iznimno teškom stanju socijalne potrebe (hitna nabavka lijekova, liječenje u bolnicama i sl.).
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. Gospodarskoj komori Županije Posavske u iznosu od 30.000,00 KM.
  Kako bi proračunska sredstva bila operativna Vlada Županije Posavske donijela je Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske na pozicijama : Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata (1.000.000,00 KM).
  Donesena je odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017. g. za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2016./2017. godini. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 120.000,00 KM. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa ima obvezu stipendiranja ukupno 74 studenta ( 42 studenta po zaključenim ugovorima iz ranijih godina i 32 studenta po zaključenim ugovorima o stipendiranju za akademsku 2016. / 2017.g. ).
  Donesena je Odluka o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj. Volonterski rad počinje 15.03.2017. od 08.00 sati. Volonteri su raspoređeni na volontiranje u Skupštinu, Ministarstva u Vladi ŽP, škole, uprave, službe, te pravosudne institucije.
  Donesenom odlukom odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa u iznosu od 20.000,00 KM sa pozicije Grantovi za financiranje vjerskih zajednica na ime financijske pomoći Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla za dovršetak gradnje Studentskog doma za siromašne studente.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. općinama Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2016./2017.g. (općini Domaljevac-Šamac 3.210,00 KM, općini Odžak 11.952,00 KM i općini Orašje 5.707,00 KM).
  Na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti Vlada ŽP je donesenom Odlukom odobrila izdvajanje proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 7.500,00 KM (za 13 klubova, KUD-a i institucija koje se bave kulturom).
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama. Odobreno je izdvajanje sredstava od 300.000,00 KM na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama.
  Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama nezaposlenim majkama. Program porodnih naknada nezaposlenim majkama u financijskom je iznosu od 200.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 900.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 380.000,00 KM. To je inače 30% sredstava, dok 70% sredstava osigurava se sa federalne razine.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 14.700,00 KM, za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta.
  Vlada Županije Posavske donijela je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske. Marinko Topić iz Orašja, imenovan je za v.d. ravnatelja Službe na razdoblje od tri mjeseca.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Akcijski plan Vlade Županije Posavske 2016.-2018. godine za realizaciju reformske agende BiH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti