Više

  Priopćenje sa sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske održala je 119. sjednicu uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP.

  Vlada ŽP donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan (izmijenjen i dopunjen) Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu. Izmijenjenim i dopunjenim Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽP, prihodi i primici iznose 15.214.000,00 KM koliko i rashodi. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu. Nova vrijednost boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u ŽP za 2018.g. iznosi 0,954769 KM. Oba je dokumenta pojasnio na Vladi ravnatelj Zavoda Josip Vidović.

  Vlada je donijela Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu. Kako je prilikom postupka realizacije pojedinih projekata došlo do odstupanja od predviđenih iznosa sredstava, odnosno sredstva nisu bila dostatna za realizaciju istih, potrebno je bilo izvršiti preraspodjelu sredstava.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske (iznos od 20.000,00 KM u svrhu financijske potpore za organizaciju i provedbu Znanstveno stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu“), Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija ( ukupan iznos od 38.500,00 KM u svrhu financijske potpore za sufinanciranje realizacije projekata) i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike (iznos od 9.000,00 KM) u svrhu financijske pomoći obiteljima u stanju socijalne potrebe.

  Vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2018./2019.godine (iznos od 41.582,12 KM), Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti (iznos od 12.800,00 KM), i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

  Vlada ŽP je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje. Odobren je ukupan iznos od 36.700,00 KM na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje koji se nalaze na evidenciji općinskih Centara za socijalni rad. Financijska pomoć po korisniku iznosi 100,00 KM.

  Vlada je donijela Rješenje o postavljenju šefa Ureda za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske (Ilija Bernatović iz Donje Mahale), magistar inženjer agroekonomike).

  Doneseno je nekoliko zaključaka, uz ostalo Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske. Neradnim danima na području Županije Posavske proglašeni su 25. i 26.12.2018.g. i 01. i 02.01.2019.godine.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti