Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade ŽP

  Najčitanije

  Na 71. zasjedanju Vlade Županije Posavske razmatrana su teme iz oblasti zdravstva, izvještajna, financijska i programska dokumenta Županijske bolnice u Orašju, koja je Vlada ŽP usvojila nakon gotovo dvosatne rasprava.

  U Izvješću o radu i financijskom poslovanju za 2016.g. Županijske bolnice, Vladu ŽP dodatno su informirali ravnateljica bolnice dr. Ružica Vukić i šef financijskog sektora Miroslav Živković.

  Županijska bolnica djeluje na dvije lokacije u Orašju i Odžaku, javna je ustanova za pružanje građanima usluga sekundarne zdravstvene zaštite. Raspolaže sa 111 bolesnička kreveta ( 71 u Orašju i 40 u Odžaku) sa 24 radnim vremenom. U Orašju djeluje Interni odjel s koronarnom jedinicom, Odjel kirurgije, Odjel ginekologije s rodilištem i Odjel pedijatrije. U Odžaku djeluje Odjel za hemodijalizu i Višenamjenski odjel. Tijekom prošle godine bilo je nekoliko značajnih investicija u doopremanje bolnice. Uz ostalo nabavljen je kardiološki UZV uz pomoć Ambasade Kuvajta i Vlade ŽP ukupne vrijednosti 175.500,00 KM. Rasprava je vođena u smjeru racionalne iskorištenosti kapaciteta bolnice, upućivanju pacijenata u druge kliničke centra u BiH i RH, mogućnosti preraspoređivanja bolničkih kapaciteta osobito u smjeru davanja određenih zdravstvenih usluga za pacijente upućene na onkologiju. Čule su se i sugestije vezane za rad Domova zdravlja, potrebe racionaliziranja tog sustava, međutim taj dio zdravstvenog sustava, rečeno je, u nadležnosti je općina.

  Što se pak tiče Izvješća o financijskom poslovanju Županijske bolnice za period 01. siječanj – 31. prosinac 2016.g. njezin ukupan prihod u izvještajnom periodu iznosi 6.670.568 KM što je za 6,00% manje nego u 2015. godini. Tijekom 2016. godine obavljajući djelatnost zdravstvene zaštite građana Županije Posavske Županijska bolnica je napravila rashode u iznosu od 6.962.401 KM. Zabilježen je višak rashoda nad prihodima, odnosno gubitak u iznosu od 291.833 KM. Ovakav financijski rezultat predstavlja povećanje poslovnih gubitaka čija je akumulacija iz prethodne godine bila 1.332.272 KM pa je tako zaključno s izvještajnom godinom ukupni gubitak bolnice dosegao iznos od 1.624.105 KM, rečeno je u pojašnjenju navedenih tema. Rasprava se vodila, uz ostalo, o strukturi rashoda, materijalnim troškovima, plaćama i naknadama, reprezentaciji .

  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. Domu zdravlja Orašje u iznosu od 23.000,00 KM. Radi se o potrebi uređenja prostora za smještaj obiteljske ambulante u Tolisi.

  Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenja postupka javne nabave – radovi na sanaciji cesta u Županiji Posavskoj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 530.000,00 KM.

  Vlada ŽP donijela je uz ostalo nekoliko zaključaka: Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacret zakona o prijevozu opasnih tvari, Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt federalnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i Zaključka o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o turizmu FBiH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti