Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske na 78 zasjedanju županijske Vlade donesena je odluka kojom je Vlada dala suglasnost Ministartvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica u dužini ( od km 2+206,00 km do km 4+143,40). Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 59.000,00 KM.
  Donesenom Odlukom o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje u Orašju, odobreno je također provođenje javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2017/2018.godinu. Radi se o relaciji od adrese prebivališta djece (relacija Donja Mahala- Tolisa-Matići-Orašje) do Osnovne škole u Orašju. Procijenja vrijednost nabave iznosi oko 25.000,00 KM.
  Vlada je donijela Odluku kojom je odobren unos i raspoređivanja transfera u Proračun Županije Posavske za 2017.g. u iznosu od 8.600,00 KM temeljem Ugovora o financiranju/sufinanciranju nabave besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja.Vlada je također donijela Odluku o davanju suglasnosti resornom županijskom ministarstvu za provođenje postupka javne nabave roba- udžbenika za učenike prvih raszreda osnovnih škola sa područja Županije Posavske. Procjenjena vrijednost je 13.000,00 KM.
  Donesenom Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava Županijskoj bolnici Orašje iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. odobren je iznos od 100.000,00 KM za pokriće izdataka i održavanje tekuće likvidnosi. Radi se o izdacima koji se u najvećem dijelu odnose na obaveze prema dobavljačima (za lijekove, električn energiju, sitni medicinski inventar i dr.). Programom utroška sredstava Proračuna ŽP za 2017.g. predviđena su sredstva za te namjene ( pozicija Transfer za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad).
  Vlada Županije Posavsske razmatrala je i usvojila financijska dokumenta: Izvješće o izvršenju proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06. 2017.g. i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06. 2017.g. O tim je dokumentima pojašnjenje kazala ministrica financija Nada Ćulap.
  -U razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 18.318.225 KM, odnosno 45,73%. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 16.596.176 KM, odnosno 41,45%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 1.722.049 KM. Što se tekuće utroška tekućih pričuva tiče ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2017. godini iznose 510.000 KM. U razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine utrošeno je 193.411 KM ili 37,92%. Ona su u najvećoj mjeri korištena za oblast socijalnih potreba građana kao i pomoć nižim razinama vlasti, kazala je uz ostalo ministrica Ćulap.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti