Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske uz predsjedanje Marijana Klaića održala je 80. sjednicu na kojoj je Vlada ŽP donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama. Radi se o povećanju planiranog iznosa sa 300.000,00 KM na 400.000,00 KM. Razlog za donošenje predmetne Odluke predstavlja ispunjenje obveza propisanih Zakonom o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe predviđena su sredstva za program zaštite obitelji s djecom u ukupnom iznosu od 1.374.000,00 KM. Donošena je i Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2017.godinu.
  Odlukom je odobreno izdvajanje sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom u iznosu od 200.000,00 KM. Predložena raspodjela prema općinama temelji se na razmjeru poplavljenih objekata na kojima je nastala šteta na području pojedinih Općina kako je iskazano u Elaboratu o procjeni šteta od poplave u svibnju 2014., navodi se u obrazloženju Odluke.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Sveučilištu u Mostaru (50.000,00 KM), budući su na poziciji „Grant za Sveučilište u Mostaru“ predviđena predmetna sredstva.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na provođenju mjera njege na objektu Baščine u Vrbovcu i Potočanima. Procijenjena je vrijednost javne nabave od 13.000,00 KM. Dana je također financijska potpora Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za sponzoriranje manifestacije „Duhan u BiH- jučer, danas, sutra“ ( 2.000,00 KM).
  Proračunska sredstva za 2017.g. odobrena su Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe ( 8.000,00 KM), prvenstveno za zdravstveno rizične skupine građana Županije Posavske.
  Vlada ŽP je odobrila izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu Centru za socijalni rad Orašje u iznosu od 3.000,00 KM zbog potrebe za financijskom potporom u realizaciji programa Centra.
  Vlada ŽP je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. na ime realizacije športskih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 13.500.00 KM za 11 klubova, društava i udruga.
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Marijana Mikića iz Kostrča za policijskog komesara te zaključke iz oblasti radnih odnosa.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti