Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske održala je uz predsjedanje Marijana Klaića 82. sjednicu na kojoj je donijela zaključak o implementaciji aplikacije „eBudget“. Vlada je suglasna za provođenje svih aktivnosti za potpunu implementaciju te aplikacije. To podrazumijeva da će kod svih proračunskih korisnika aplikacija biti instalirana kako bi započela i njena uspješna primjena. Radi se o zajedničkom projektu Američke agencije za međunarodni razvoj USAID kao financijera, Federalnog ministarstva financija kao aplikanta i tehničkog implementatora AvaCom Group, namijenjenog razvoju i implementaciji informacijskog sustava koji treba informatizirati i podržati sve faze procesa pripreme proračuna na županijskim razinama.-Osnovni ciljevi „eBudget“ aplikacije su povećanje učinkovitosti i efektivnosti procesa pripreme proračuna, automatizacija i standardizacija svih faza procesa i osiguranje potpone kontrole i transparentnosti procesa pripreme proračuna, naglasila je u pojašnjenju ministrica financija Nada Ćulap.

  Vlada ŽP prihvatila je zaključak kojim prihvaća preliminarnu procjenu šteta za Županiju Posavsku za traženje pomoći za hitne intervencije koji je upućen Vladi FBiH radi dodjele jednokratne pomoći za žurne intervencije za Županiju Posavsku i općine Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac. Površina u hektarima iznosi 10.883 ha što je u financijskom iznosu od 5.840.000,00 KM. Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – zimskih policijskih uniformi. Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o izdvajanju proračunskih sredstava za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece sa posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u FBiH ( 10.000,00 KM). Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja iz proračuna ŽP za 2017.g. Lovačkom savezu Herceg Bosne u svrhu financijske potpore 25. obljetnici utemeljenja Saveza ( 2.000.00 KM). Odobrena su izdvajanja Udrugi građana „Institut za društveno-politička istraživanja“ od 6.800,00 KM u svrhu izmirenja obveza za prevođenje županijskioh zakona i podzakonskih akata s hrvatskog na engleski jezik. Dana je suglasnost Zajedničkoj službi Vlade ŽP za provođenje postupka javne nabavke roba – uredskog materijala i tonera ( za sve škole, pravosudne institucije i ministarstva za tri godine sa procjenjenom vrijednosti od 240.000,00 KM).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti