Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske održana je 84. sjednica Vlade ŽP. Premijer Klaić pojasnio je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu. Izmjenama i dopunama proračuna za fiskalnu 2017. godinu ukupno planirani prihodi, primici i financiranje iznose 40.343.230,00 KM i veći su u odnosu na prethodno planirane za 0,56%, odnosno u apsolutnom iznosu veći za 222.906,00 KM. S druge strane, ukupno planirani rashodi i izdaci iznose 40.327.360,00 KM, i veći su u odnosu na prvobitno planirane rashode za 0,57%, odnosno u apsolutnom iznosu veći za 229.426,00 KM.U prvobitnom Proračunu Županije Posavske za 2017. godinu planirani prihodi i primici bili su veći od planiranih rashoda i izdataka za 22.390 KM, a razlika je planirana za pokriće dijela deficita iz prethodnih godina. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu planirani suficit se smanjuje i iznosi 15.870,00 KM.Prijedlog je utvrđen i upućen Skupštini Županije Posavske na razmatranje.
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2017.godinu. Odluke je pojasnila pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Manda Oršolić. -Kako se tijekom realizacije navedenog programa ukazala potreba za realizacijom projekata iz oblasti poljoprivrede koji su značajni za razvoj poljoprivrede na području Županije Posavske, bila je nužna dopuna Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih ovogodišnjim Proračunom, u dijelu koji se odnosi na opće kriterije korisnika prava na potpore iz navedenog Programa, a slijedom toga i izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2017.g., navodi se u pojašnjenju Odluke.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2017. godinu. Radi se o sredstvima donacije koje je dobila Civilna zaštita Županije Posavske od Ambasade Češke. Sredstva su raspoređena za nabavku opreme.
  Vlada Županije Posavske je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti. Za devet klubova i KUD-a odobren je iznos od 14.950,00 KM. Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu (4.400,00 KM) na ime sufinanciranja stručnog usavršavanja i podrške izrade tri doktorske disertacije. Odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. općini Domaljevac-Šamac općini Orašje i općini Odžak na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2017./2018.godine u ukupnom iznosu od 35.442,00 KM. Donesena je i Odluka o odobravanju prodaje stalnih sredstava. Radi se o prodaji pet vozila čije je održavanje skupo zbog starosti i prijeđenih kilometara i općeg stanja vozila.
  Donesenom Odlukom Vlada je odobrila iznos od 1.000 KM na ime financijske pomoći iz Granta za zdravstvene i socijalne potrebe.
  Vlada Županije Posavske donesenim zaključcima prihvatila je Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 30.09.2017.godine kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01. do 30.09.2017.g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti