Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića održana je 87. sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je donesena Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2017.g. Razlog donošenja predložene Odluke je stvaranje pretpostavki za dostatno pružanje financijske potpore općinama u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanja i za druge potrebe zaštite i spašavanja, sukladno zakonu ili drugim propisima. Umjesto predviđenih 3.500,00 KM na toj stavci Programom je sada previđeno 10.000,00 KM. Usvajanjem Odluke, odnosno izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2017.g. na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad, povećavaju se sredstva u iznosu od 130.000,00 KM, tj. iznos od 300.000,00 KM povećan je na 430.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske nekoliko je odluka donijela iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa. Donesena je Odluka o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2017./2018. godinu. Za učenike generacije dodijelit će se šest stipendija, po osnovu uspjeha osam stipendija i po osnovu slabog imovnog stanja 11 stipendija. Stipendije će se tijekom akademske godine isplaćivati u deset jednakih obroka u mjesečnom iznosu od 150,00 KM. Vlada je donijela i kriterije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017./2018.g. Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje. Ministar Mario Pejić istaknuo je izmjenu u dijelu koja se odnosi na mogućnost uvođenje asistenata u nastavi čime se pomaže školovanje djece sa teškoćama u razvoju i njihovoj integraciji u redovitim razrednim odjelima. Odlukom su odobrena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 16.000,00 KM za tri radijske postaje sa sjedištem u ŽP (Radio “Preporod“ Odžak, JP Radio postaja Orašje i JP Radio postaja Odžak).

  Vlada Županije Posavske donijela je nekoliko odluka koje je pojasnila pomoćnica ministra u Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja Mirzeta Alić Topolović. Donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta u iznosu od 900.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje o raspodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava. Odobrena je raspodjela nepovratnih financijskih sredstava za ukupno 29 gospodarskih društava/obrta. Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli nepovratnih financijskih sredstava kao potporu novonastalim obrtima. Za 18 obrta odobren je ukupan iznos od 16.371,00 KM. Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o sufinanciranju upošljavanja novouposlenih osoba kod privatnih poslodavaca. Za pet gospodarskih društava odobren je ukupan iznos od 79.200,00 KM. Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o raspodjeli nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije. Za osam gospodarskih društava/obrta odobren je iznos od 8.337,00 KM.

  Vlada ŽP odobrila je proračunsko izdvajanje zdravstvenim ustanovama ( Županijskoj bolnici Orašje, domovima zdravlja u Orašju, Domaljevcu i Odžaku) i Zavodu za javno zdravstvo u ukupnom iznosu od 141.00,00 KM. Radi se o sredstvima koja su im neophodna u najvećem dijelu za tekuće obveze dobavljačima potrošnog materijala. Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Proračuna Županije Posavske za 2017.g. Crvenom križu ŽP u povećanom iznosu za 5.000,00 KM. Umjesto 30.000,00 KM sredstva su povećana na 35.000,00 KM. Donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje proračunskih sredstava na ime financijske pomoći općinama Odžak i Orašje u iznosu po 200.000,00 KM sa pozicije “Kapitalni grantovi”. Odobreno je također izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. nižim razinama vlasti (općini Orašje 75.000,00 KM i općini Odžak 70.000,00 KM), koje su se obratile zamolbama Ministarstvu financija za financijsku pomoć u redovitom izvršavanju proračuna, obzirom na deficitarno punjenje proračuna u dosadašnjem tijeku fiskalne godine. Odlukom je odobreno proračunsko izdvajanje općinama Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2017./2018. g. u ukupnom iznosu od 39.085,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti