Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske održala je 121. sjednicu uz predsjedanje Marijana Klaića, na kojoj su razmatrani Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu kao i prateći dokument Proračuna, Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu. Utvrđeni prijedlozi tih dokumenata bit će proslijeđen na razmatranje zastupnicima Skupštine Županije Posavske. Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2019.g. iznosi 41.225.910,00 KM, kazala je u pojašnjenju ministrica Nada Ćulap.

  Vlada je donijela Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu (povećanje za 150.000,00 KM). Odluke je pojasnio ministar Mato Brkić. Za biljnu i animalnu proizvodnju, mjere zdravstvene zaštite, ostale potpore ukupan Grant poljoprivrede iznosi 1.250.000,00 KM.

  Donesena je Odluku o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Odluke je pojasnio ministar Darko Kasap (Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga 1.150.000,00 KM).

  Najveći broj donesenih odluka odnosio se na resor Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Njih je obrazložio ministar Damir Živković. Donesena je Odluku o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad (transfer za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad iznosi 550.000,00 KM). Donesena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe (3.530.000,00 KM). Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata (377.500,00 KM). Donesena je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu (1.444.000,00 KM). Donesena je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite ( 945.000,00 KM). Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama (144.00,00 KM). Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama (563.500,00 KM). Donesena je i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske (11.500,00 KM za JP Radio postaja Orašje, JP Radio postaja Odžak i Radio „Preporod“ Odžak) i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske (1.500,00 KM za župu Presvetog Srca Isusovog Šamac). Vlada je primila k znanju Informaciju o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije Grant za razvoj poduzetništva i obrta u 2017.g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti