Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na jučerašnjem (01.02.2018.g.) zasjedanju Vlade Županije Posavske održane uz predsjedanje Marijana Klaića donesena je Odluka o dodatnom stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2017./2018. godinu. Odobrenom odlukom dodatno se stipendira 20 redovitih studenata za akademsku 2017./2018. godinu i to: dvije stipendije za učenike generacije, devet stipendija po osnovu uspjeha i devet stipendija po osnovu slabog imovinskog stanja. Stipendije će se dodijeliti na temelju javnog natječaja koji će raspisati Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽP, a isplaćivat će se tijekom akademske godine u osam jednakih obroka od siječnja 2018.g. u mjesečnom iznosu od 150,00 KM. Vlada je donijela i Kriterije za dodjelu dodatnih studentskih stipendija u akademskoj 2017./2018. godini.

  Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. g. na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece sa posebnim potrebama. Svrha programa je potpora roditeljima djece s posebnim potrebama koja osnovno i srednje obrazovanje realiziraju putem smještaja, prijevoza i školovanja u specijaliziranim ustanovama za obrazovanje i odgoj u Federaciji BiH. Za realizaciju tog programa planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. g. na poziciji Grantovi za šport i kulturu. U okviru Granta za kulturu za pet programa planiran je iznos od 60.000,00 KM. Radi se o programima tradicionalnih manifestacija, programa i projekata kulture, umjetnosti i amaterizma, potpora programima likovne, kazališne i glazbeno-plesne djelatnosti te afirmiranja knjižničke i izdavačke djelatnosti. U okviru Granta za šport za šest programa planirana su sredstva u iznosu od 290.000,00 KM. Radi se o programima i projektima sufinanciranja redovitih aktivnosti i troškova kotizacije natjecanja, sufinanciranja izgradnje, rekonstrukcije i opremanja športskih objekata, sufinanciranja manifestacija, te uz ostalo i potpora udrugama i osobama s invaliditetom iz oblasti športa za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. g. na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica. Programi se odnose na izradu projekata i izvođenje radova za zaštitu sakralnih objekata, programi i manifestacije religijskog sadržaja, izdavačka djelatnost, te programe suradnje i potpore vjerskim zajednicama na području i izvan područja Županije Posavske. Za te su programe planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je i Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federacije BiH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti