Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske u zgradi Vlade u Orašju održana je 93. sjednica Vlade na kojoj je donesena Odluka o izmjeni Odluke o isplati razlike naknada plaće ženama – majkama uposlenim kod korisnika Proračuna Županije Posavske. Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o povećanju naknada, budući je Zakonom o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama predviđena mogućnost da poslodavac može ženi – majci u radnom odnosu izvršiti isplatu razlike naknade plaće do iznosa 100 %-tne plaće na teret svojih sredstava, s ciljem izjednačavanja prava svih proračunskih korisnika kada je u pitanju porodiljna naknada,a u duhu pronatalitetne politike, rečeno je u pojašnjenju donesene odluke.

  Vlada Županije Posavske donijela je Zaključak o usvajanju cjelovitih odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o raspisivanju oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Doneseno je i Rješenje o imenovanju tročlanog Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja prijedloga kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti