Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića održana je 95. sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je usvojena Odluka o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih zbog prirodne nesreće od suše na prostoru Županije Posavske u 2017. g. Prema informaciji Županijskog povjerenstva pričinjena je materijalna šteta u ukupnom iznosu od 7.031.566,14 KM (u općini Domaljevac-Šamac 1.000.380,00 KM, u općini Odžak 2.538.709,70 KM i u općini Orašje 3.492.476,44 KM).

  Vlada Županije Posavske odlukama je odobrila izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Crvenom križu Županije Posavske (35.000,00 KM), Gospodarskoj komori Županije Posavske (30.000,00 KM) i Obrtničkoj komori Županije Posavske (15.000,00 KM). U sve tri odluke sredstva će se isplaćivati sukcesivno u jednakim mjesečnim iznosima.

  Županijska Vlada donijela je tri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu udrugama roditelja djece sa posebnim potrebama: Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac (iznos 15.000,00 KM), Udruzi osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje (40.000,00 KM) i „Kući nade“ Odžak (40.000,00 KM).

  Devet donesenih odluka Vlade Županije Posavske bile su iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u iznosu od 3.430.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad. Ministarstvo je u okviru ovog Programa predvidjelo sredstva u visini od 650.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata. Programom su predviđena sredstva zaštite civilnih žrtava rata u ukupnom iznosu od 380.000,00 KM od kojih financiranje prava po korisniku pada na teret Proračuna Federacije BiH (70%) i Proračuna Županije Posavske (30 %).

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu (1.479.000,00 KM). Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2018. g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe, predviđena su sredstva za Program zaštite obitelji s djecom u ukupnom iznosu od 2.054.000,00 KM, a za ostvarivanje prava na doplatak za djecu u iznosu od 1.479.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći (35.000,00 KM). Program je dio socijalno interventnih mjera u korist pojedinca i obitelji koji se nalaze u iznimno teškom stanju socijalne potrebe, te je neophodna hitna i neodgodiva novčana pomoć (nabavka lijekova, liječenje u bolnicama i sl.).

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama (140.000,00 KM), kao i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama (435.000,00 KM).

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 940.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta. Proračunskim sredstvima za 2018. g. u iznosu od 21.000,00 KM osigurava se ispunjenje ugovorenih obveza prema 14 studenata medicine akademske 2017./2018. godine temeljem Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta sa područja Županije Posavske.

  Vlada ŽP prihvatila je zaključak o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2017. godine u Županiji Posavskoj prema kojem nema razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja.

  Zaključkom je dano ovlaštenje predsjedniku Vlade ŽP na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske sa tri općine Županije Posavske za 2018. g. Vlada je dala suglasnosti Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak za provođenje postupka javne nabave radova – sanacija instalacija grijanja u objektu športske dvorane.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti